05/20/2018 - يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

بازدید از پروژه های عمرانی منطقه 13(1397/2/16)

مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران، در نشست مشترک با معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13، آخرین وضعیت پروژه های عمرانی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.


به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این نشست مهندس صفا صبوری دیلمی به تبیین رویکردهای معاونت فنی و عمرانی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی، استانداردسازی نحوه استفاده از مصالح، فناوری های نوین عمرانی و همچنین به کارگیری هنرهای شهری در پروژه های عمرانی پرداخت.

مهندس مهدی گلشنی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13 نیز، گزارشی از پروژه های عمرانی در حال اجرای این منطقه ارائه کرد و به تشریح برخی از مشکلات و موانع موجود در مسیر تکمیل این طرح ها پرداخت. در پایان این نشست تنی چند از کارکنان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 13 به طرح پرسش ها و نقطه نظرات خود با مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها پرداختند.

تعداد بازدید: 145


print

rating