03/20/2018 - سه شنبه 29 اسفند 1396

ورود اعضا

تلاش برای گشایش ترافیکی بلوار المپیک در محل تقاطع با بزرگراه شهید حکیم(1396/12/17)

عملیات اجرایی پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک، بر تکمیل تراز منهای یک تقاطع و فراهم ساختن امکان گشایش ترافیکی بلوار المپیک متمرکز شده است.


به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس احسان نوش آبادی با بیان آنکه تلاش برای تکمیل دیوارهای حائل در تراز منهای یک تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک همچنان ادامه دارد، از رفع معارض لوله گاز 8 اینچ از مسیر ساخت این مستحدثات خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری در این بخش از پروژه به اتمام رسیده و پس از رفع معارض لوله آب باقی مانده و تکمیل دیواره های حائل، شرایط اجرای زیرسازی و در نهایت گشایش مسیر بلوار المپیک مهیا خواهد شد.

وی با یادآوری این نکته که طرح تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک شامل یک تقاطع 3 سطحی است، افزود: در طرح موجود بزرگراه شهید حکیم در محل تقاطع با بلوار المپیک در تراز موجود ادامه می یابد و حرکت شمالی- جنوبی بلوار یادشده به تراز منهای یک منتقل شده و گردش ترافیکی شمال به شرق از طریق یک پل جهتی تامین خواهد شد. 

گفتنی است تقاطع بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک، از تقاطع‌های پرتقاضای سفر در مسیر این بزرگراه به شمار می‌آید. پل های شرقی- غربی این تقاطع همزمان با گشایش ادامه بزرگراه شهید حکیم مورد بهره برداری قرار گرفت. تکمیل این پروژه علاوه بر تقویت ارتباط محلات موجود در ضلع شمال بزرگراه شهید حکیم با شبکه معابر بزرگراهی پایتخت، دسترسی بزرگراهی به ورزشگاه آزادی را تسهیل می‌کند. پیشرفت عملیات اجرایی پروژه به مرز 62 درصد رسیده است.تعداد بازدید: 170


print

rating