1396/1/20 | 65 | 0

در طرح استقبال از بهار 96 :

آسفالت 250 معبر منطقه 4 بهسازی و ترمیم شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 گفـت: در طرح استقبال از بهار 96 که از اسفند سال گذشته در محلات 20 گانه منطقه 4 آغاز شد، بیش از 250 معبر..

آسفالت 250 معبر منطقه 4 بهسازی و ترمیم شد

بهسازی و مناسب سازی شد.

مهدی وارسته با اعلام این خبر گفـت: به منظور زیباسازی منظر شهری و افزایش ایمنی تردد خودروها و عابران پیاده در سطح معابر، طرح استقبال از بهار 96 در حوزه معاونت فنی و عمرانی در موضوعات لکه گیری آسفالت و مرمت نوارهای حفاری، درزگیری، کف کشی انهار، دریچه ، مرمت پیاده رو و کفپوش، لکه گیری مکانیزه و مرمت نهر، جداول و کانیو در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به پیش بینی بارش های بهاری و جلوگیری از آبگرفتگی معابر، مشکلات انهار ، جداول و کانیوها به همراه 65 دریچه بهسازی و مناسب سازی شد.

وارسته با اشاره به مناسب سازی پیاده روها برای تردد بهینه عابران پیاده افزود: در طرح استقبال از بهار 96 بیش از 108 تن آسفالت در فضایی به مساحت 500 متر مربع پیاده رو و کفپوش مرمت و مناسب سازی شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4 گفـت: همچنین در این طرح بهاری 296 تن آسفالت در قالب لکه گیری معابر اصلی و فرعی در فضایی به مساحت 1331 تن آسفالت در محلات و بزرگراه ها پخش شد.

وی تصریح کرد: در طرح استقبال از بهار 96 حفاری ها با پخش 54 تن آسفالت در فضایی به مساحت 242 متر مربع مرمت و بهسازی شد.

وارسته با اشاره به مناسب سازی معابر باغ پرندگان تهران گفت: به منظور رفاه حال گردشگران، 2490 تن آسفالت در فضایی به مساحت 17500 متر مربع در فاز 2 این مجموعه تفریحی و گردشگری پخش شد.

rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: فنی عمرانی مناطق

  نظرات

| print