1395/12/19 | 620 | 0

آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون آغاز شد.

آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس قاسم مالدار مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون در مرحله تجهیز کارگاه و شناسایی معارضات تاسیساتی است.

وی تقاطع بلوار تعاون را تنها تقاطع همسطح باقی مانده در امتداد شرقی- غربی بزرگراه‌های رسالت و شهید حکیم پس از تکمیل تقاطع غیرهمسطح بلوار المپیک دانست و افزود: غیرهمسطح سازی تقاطع بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون می‌تواند مسیر حدودا 53 کیلومتری بزرگراه‌های رسالت و شهید حکیم (از سه راه تهرانپارس تا تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی2) را به یک مسیر بدون توقف تبدیل کند.

گفتنی است در طرح یادشده، بلوار تعاون در محل تقاطع با بزرگراه شهید حکیم در تراز موجود ادامه یافته و بزرگراه مذکور از طریق احداث یک زیرگذر شرقی- غربی به تراز منهای یک انتقال می‌یابد.


rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: معاونت برچسب ها: سازمان مهندسی

  نظرات

| print