04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

مدير عامل سازمان عمراني مناطق خبر داد:

اخذ مدرک استاندارد ایزو 14001 توسط سازمان عمرانی مناطق/ ترويج و ارتقا فرهنگ محيط زيست از اهداف اين استاندارد است (1395/12/14)

مدير عامل سازمان عمرانی مناطق اعلام كرد برنامه ممیزی نهایی استاندارد ایزو 14001 در سازمان عمرانی مناطق با موفقیت انجام شد.


ناصر وهاب زادگان گفت: سازمان عمرانی مناطق اولین سازمان در بین تمامی سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران است، که در استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001 سری 2015 ممیزی نهایی شده و موفق به اخذ مدرک این استاندارد شده است.

وي تاكيد كرد: با توجه به اهمیت محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن و تعهد مدیریت ارشد سازمان عمرانی، برنامه ریزی لازم جهت استقرار سیستم مدیریت محیط زیست با همکاری مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران انجام  شده است.

وهاب زادگان با اشاره به اهداف اين استاندارد گفت: تعهد به رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف، انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر، جلوگیری از ایجاد انتقال آلودگی های محیط زیستی بخشي از اهداف اين ماجراست. به گفته وهاب زادگان  هدف از اخذ اين استاندارد ترویج و ارتقاء فرهنگ توجه به محیط زیست در بین ذی نفعان و  توجه به شاخص های محیط زیست ساختمان های دوستدار محیط زیست و تلاش در جهت برآورده نمودن آنها، می باشد.

تعداد بازدید: 77


print

rating