04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

آغاز عمليات عمرانی ساخت تقاطع غير همسطح خيابان جانبازان – اتوبان باقری قبل از پايان سال جاری(1395/11/19)

شهردار منطقه 8، از شروع عمليات عمرانی ساخت تقاطع غير همسطح خيابان جانبازان – اتوبان باقری قبل از پايان سال جاری خبر داد.


مهندس بهمن نوری در اين باره گفت: «پروژه عمرانی تقاطع طبقاتی خيابان جانبازان – اتوبان باقری از سال گذشته پس از مطالعات کارشناسی در دستور کار مديريت شهری شهرداری منطقه 8 قرار گرفت و درحال حاضربا مشخص شدن فضاي کارگاهي اين پروژه آماده اجرايي شدن است.»

شهردار منطقه 8 با اشاره به اينکه اين پروژه عمرانی باعث کاهش ترافيک اتوبان باقری و جانبازان مي شود افزود: « با احداث پروژه تقاطع طبقاتی خيابان جانبازان – اتوبان باقری شاهد کاهش 50 درصدی ترافيک در محور خيابان جانبازان قبل از ميدان فلکه اول تهرانپارس خواهيم بود و از سويی به همين ميزان  در اتوبان باقری در ساعات پر تردد در دوربرگردان های شمالی و جنوبی جانبازان نه تنها با ترافيک و حجم زياد خودرو روبرو نخواهيم بود بلکه ضريب ايمنی در حوادث رانندگی افزايش خواهد يافت.»

نوری در ادامه اضافه کرد: « اين پروژه عمرانی طي هفته های آينده از سوی موسسه شهيد رجايی اجرايی می شود و در سال آينده ساخت اين تقاطع در مدت زمان معين ادامه خواهد يافت.»

تعداد بازدید: 168


print

rating