1395/10/19 | 94 | 0

معاون شهردار منطقه يک:

اجرای نظام مند طرح نگهداشت عمرانی محلات در سال آينده

با برآورد انجام شده در کل محلات شمال تهران، طرح نگهداشت شهر با افزايش بودجه در سال آينده، به صورت يکپارچه و نظام مندتر اجرا می شود. 

اجرای نظام مند طرح نگهداشت عمرانی محلات در سال آينده

مهندس بهمن محبوبی معاون فنی و عمرانی شهرداری اين منطقه در جمع شوراياران محلات 27 گانه شمال تهران با بيان خبر فوق اظهار داشت: برای نگهداشت بهتر شهر و پيش بينی بودجه لازم در سال آتی، از برنامه نرم افزاری تی آر ام اس استفاده شده است که طی آن کارشناسان عمران در نواحی با نصب اين برنامه روی تلفن همراه خود اقدام به ثبت نقاطی که به خدمات عمرانی نياز دارند با مختصات جغرافيايی، تصوير، برآورد هزينه و... نمودند.

وی گفت: از طريق اين سامانه نقاط نيازمند خدمات رسانی عمرانی در کل منطقه يک شناسايی، ثبت و مورد تاييد شهرداری تهران قرار گرفت که معيار برنامه کاری عمران در سال آتی خواهد بود.
معاون شهردار منطقه يک افزود: با اقدامات و هماهنگی های انجام شده موضوع نگهداشت شهر از 24 ميليارد تومان سال 95 به حدود 44 ميليارد تومان در سال 96 افزايش خواهد يافت و با کمک آن می توانيم در بحث نگهداشت به وظايف و تکاليفمان بهتر عمل کنيم.

اين مقام مسئول تصريح کرد: نگهداشت از وظايف اصلی شهرداری است که به حفظ وضعيت موجود می پردازد و برای اجرای بهتر آن دفترچه نگهداشت برای همه محلات تنظيم شده که هر موردی در آن با نشانی کامل، نوع مشکل و عمليات مورد نياز و... مشخص شده است.

وی افزود: 85 درصد اين دفترچه طبق برنامه انجام شده است و تا پايان سال مابقی آنها به اتمام می رسد.

rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: فنی عمرانی مناطق

  نظرات

| print