1395/10/14 | 495 | 0

پیشرفت سریع پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)

بخش میانی سقف زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) در شمال خیابان آزادی به زودی آماده پذیرش جریان ترافیک خواهد شد.

پیشرفت سریع پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس قاسم مالدار مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق، افزود: متعاقب احداث بخش میانی سقف زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، این بخش از پروژه زیر روکش آسفالت رفته و متعاقب اتمام عملیات روسازی در رفیوژمیانی بزرگراه، امکان انحراف ترافیک باند جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام(ره) و آغاز عملیات عمرانی در جبهه شرقی پروژه فراهم خواهد شد.

وی با بیان آنکه از 148 حلقه شمع موردنیاز برای اجرای پروژه 82 حلقه شمع حفاری و بتن‌ریزی شده است، یادآور شد حفاری شمع‌های باقی‌مانده که مربوط به شیبراهه‌های ورودی و خروجی زیرگذر است، از دیگر جبهه‌های فعال کاری در پروژه احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) محسوب می‌شود.

به گفته مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه به مرز 35 درصد رسیده است.

گفتنی است براساس مطالعات و طراحی‌های صورت گرفته، تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان آزادی، به دلیل بافت متراکم محل اجرای پروژه از طریق احداث رمپ و لوپ امکان‌پذیر نیست و احداث یک دوربرگردان جنوب به جنوب واقع در شمال خیابان آزادی 3 گردش مهم ترافیکی در محل این تقاطع، شامل گردش‌های جنوب به جنوب، جنوب به غرب و شرق به جنوب را تامین می‌کند.

rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: معاونت برچسب ها: سازمان مهندسی

  نظرات

| print
اخبار مرتبط :