1393/5/21 | 879 | 0

رقابتی دیگر ، این بار با ابر پروژه های کشور

تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر در مسابقه ملی تعالی مدیریت پروژه

ابر پروژه های تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر ، در چهارمین دوره مسابقه ملی تعالی مدیریت پروژه های کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر در مسابقه ملی تعالی مدیریت پروژه

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، پس از ارزیابی اولیه پروژه های نامزد حضور در این بخش از مسابقه ملی تعالی مدیریت پروژه بازدید از طرح های ملی تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر توسط 2 تیم ارزیاب 5 نفره صورت پذیرفت که  گزارش ارزیابی این دو هیات تا پایان مرداد ماه به هیات داوران ارائه خواهد شد.

جلسه نهایی هیات داوران در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری برگزار شده و تا پایان مهرماه نتایج مسابقه طی مراسمی اعلام و به منتخبین گواهی نامه و جوایزی اهداء خواهد شد . در ارزیابی صورت گرفته که مربوط به بررسی نحوه اعمال و کاربرد روش های تعالی مدیریت در ابر پروژه ای مزبور می باشد ، معیارهایی از قبیل تحقق اهداف پروژه ، راهبری ، فرآیند ها ، نظرات ذی نفعان ، نتایج کلیدی عملکرد ، رشد و تعالی کارکنان و مواردی از این قبیل براساس مدل تعالی مدیریت پروژه مورد واکاوی قرار می گیرد .

گفتنی است پروژه های تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر ، چندی پیش در بخش مسابقه انجمن بین المللی مدیریت پروژه) (IPMA نیز شرکت کرده بودند تا با 25 ابر پروژه جهانی به رقابت بپردازند .

rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: معاونت برچسب ها: سازمان مهندسی

  نظرات

| print
اخبار مرتبط :