1398/6/20 | 08:22 | 170 | 0

آگهي فراخوان مناقصه عمومي- خريد 80 هزار تن آسفالت از بخش خصوصي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي- خريد 80 هزار تن آسفالت از بخش خصوصيسازمان مهندسي و عمران شهر تهران در نظر دارد جهت تأمين 50 هزار تن انواع آسفالت از توليد كنندگان آسفالت شرق تهران و 30 هزار تن انواع آسفالت از توليدكنندگان آسفالت غرب تهران به مدت يكسال از بين اشخاص حقوقي، تأمين كننده انتخاب نمايد.

"آگهي فراخوان مناقصه عمومي- يك مرحله اي"

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران در نظر دارد جهت تأمين 50 هزار تن انواع آسفالت از توليد كنندگان آسفالت شرق تهران و 30 هزار تن انواع آسفالت از توليدكنندگان آسفالت غرب تهران به مدت يكسال از بين اشخاص حقوقي كه داراي شرايط ذيل هستند، به تفكيك ، تأمين كننده انتخاب نمايد :
1) داراي كد اقتصادي باشند (ارائه اسناد مثبته اخذ كد اقتصادي براي كليه اشخاص ا=متقاضي الزامي است) .
2) داراي دفتر كار شركت در استان تهران باشند. (سند مالكيت و يا كپي برابر اصل سند اجاره با مدت اعتبار حداقل تا پايان سال 1398)
3) داراي آزمايشگاه كنترل كيفي مجهز مستقر در محل كارخانه توليد آسفالت باشند.
4) داراي گواهينامه كاليبراسيون ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي استاندارد باشند.
5) جزء فهرست توليدكنندگان مجاز آسفالت معاونت فني و عمراني شهرداري تهران باشند.

لذا از كليه توليدكنندگان آسفالت داراي شرايط فوق الذكر دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به همكاري، نسبت به شركت دراين فراخوان به شرح زير اقدام نمايند:
1 - ارائه نامه رسمي اعلام آمادگي متقاضي و دريافت اسناد فراخوان توسط نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه رسمي و فيش واريزي به مبلغ 2،500،000 ريال به حساب جاري شماره 700785695852 بنام اين سازمان نزد بانك شهر شعبه حافظ شمالي كد 249 به منظور خريد اسناد حداكثر ظرف مدت 10روز پس از تاريخ اولين درج فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار.
2 - ارائه اسناد تكميل شده بصورت رسمي و در پاكت دربسته و مهر و امضاء شده توسط صاحبان مجاز، براساس تاريخ هاي درج شده در اسناد فراخوان.
3 - 
مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات اختيار كامل دارد .
4- برنده مناقصه براساس شرايط مناقصه ، ضوابط و آئين نامه هاي داخلي مناقصه گزار تعيين مي شود .
5- انجام كليه مكاتبات و مراودات به آدرس تهران- خيابان حافظ شمالي- ساختمان شماره 559 -سازمان مهندسي و عمران شهر تهران- دبيرخانه ، شماره تماس جهت هماهنگي 88892952
بديهي است ابتدا اسناد و مدارك ارايه شده توسط شركت ها بر اساس ضوابط و شرايط مناقصه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد آن و كسب حداقل امتياز فني مورد نياز، نسبت به بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت اقدام خواهد گرديد. و ارائه سوابق و مدارك واصله هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نمي نمايد .
ضمناً هزينه درج آگهي به عهده بر نده/ برندگان مناقصه مي باشد.
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print