1398/6/9 | 14:13 | 527 | 0

آگهي فراخوان مناقصه عمومي - ارائه كليه خدمات بيمه اي سازمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي - ارائه كليه خدمات بيمه اي سازمانسازمان مهندسي و عمران شهر تهران در نظر دارد ارائه كليه خدمات بيمه اي خود را به بيمه گر واجد شرايط واگذار نمايد.


آگهي فراخوان مناقصه عمومي- يك مرحله اي "

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران در نظر دارد ارائه كليه خدمات بيمه اي خود را با موضوعات زير را به بيمه گر واجد شرايط واگذار نمايد.
1-  ارائه خدمات بيمه تكميلي درمان كاركنان
2- بيمه تمام خطر پروژه ها
3- بيمه پيمانكاري ماشين آلات راهسازي و ساختماني
4- بيمه آتش سوزي تاسيسات، كارخانجات وموجودي انبارها
5- بيمه بدنه خودروهاي سازمان
6- بيمه شخص ثالث خودروهاي سازمان
7- بيمه مسئوليت مدني
8- بيمه نامه كارت طلايي خودرو (مشروط)
لذا از كليه شركت هاي بيمه كه داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و داراي شرايط زير مي باشند:
الف) سطح توانگري مالي شركتهاي بيمه گر، اعلامي توسط بيمه مركزي در سال 1397 برابر با 1 (يك) و 2 (دو) باشد.
ب) خسارت پرداختي شركتهاي بيمه گر، بر اساس گزارش ساليانه بيمه مركزي در سال 96 بالغ بر 7.000 ( هفت هزار ) ميليارد ريال باشد،
ج) ظرفيت مجاز نگهداري ريسك شركتهاي بيمه گر، بر اساس گزارش ساليانه بيمه مركزي در سال 96 بالاي 1.000 (هزار) ميليارد ريال باشد.
دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به همكاري، نسبت به شركت در اين فراخوان به شرح زير اقدام نمايند:
1) ارائه نامه رسمي اعلام آمادگي دفتر مركزي شركت بيمه متقاضي و دريافت اسناد فراخوان توسط نماينده مجاز متقاضي با ارائه معرفي نامه رسمي و فيش واريزي به مبلغ 2.500.000 ريال به حساب جاي شماره 700785695852 بنام اين سازمان نزد بانك شهر شعبه حافظ شمالي كد 249 به منظور خريد اسناد حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ اولين درج فراخوان در روزنامه كثير الانتشار .
2) ارائه اسناد تكميل شده بصورت رسمي و در پاكت در بسته و مهر و امضاء شده توسط صاحبان مجاز شركت بيمه، بر اساس تاريخ هاي درج شده در اسناد فراخوان.
3)كليه مكاتبات و مراودات به آدرس تهران- خيابان حافظ شمالي- ساختمان شماره 559- سازمان مهندسي و عمران شهر تهران- دبيرخانه ، شماره تماس جهت هماهنگي 88892952 .
4) مناقصه گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات اختيار كامل دارد.
5) برنده مناقصه براساس شرايط مناقصه ، ضوابط و آئين نامه هاي داخلي مناقصه گزار تعيين مي شود.
بديهي است ابتدا اسناد و مدارك ارايه شده توسط شركت ها براساس ضوابط و شرايط مناقصه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد آن(شكلي و محتوايي)، نسبت به بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت اقدام خواهد گرديد. و ارائه سوابق و مدارك واصله هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نمي نمايد.
 ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
                                                                   سازمان مهندسي و عمران شهر تهرانrating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print