1398/6/5 | 11:22 | 83 | 0

برگزاری دوره آموزشی آیین نامه معاملات و مناقصات در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

برگزاری دوره آموزشی آیین نامه معاملات و مناقصات در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهرانواحد آموزش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، در راستای ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران پروژه های عمرانی ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آیین نامه معاملات و مناقصات کرد .

به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، دوره آموزش آیین نامه معاملات و مناقصات به مدت شانزده ساعت و با حضور  سی و پنج فراگیر از پرسنل معاونت برگزار و در پایان ضمن انجام آزمون مربوطه ، به قبول شدگان گواهی طی دوره آموزشی اعطاء شد. 

در این دوره مباحثی از قبیل بازبینی و مقررات ، فرآیند برگزاری مناقصه ، اخذ ضمانت نامه ها ، روند انعقاد قراردادها و اجرای آن تا خاتمه معامله ، به حاضران آموزش داده شد .   


rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها: مالی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print