1398/4/18 | 16:09 | 216 | 0

برگزاری نخستین نشست هم اندیشی پروژه های شهری در شرکت یادمان سازه

برگزاری نخستین نشست هم اندیشی پروژه های شهری در شرکت یادمان سازهباحضور دکتر امانپور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی، دکتر سنماری مدیرعامل شرکت یادمان سازه، دکتر بزمونه سرپرست اداره كل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق و جمعی از معاونان و مدیران شرکت یادمان سازه، اولین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی شرکت یادمان سازه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شرکت یادمان سازه، اولین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی شرکت یادمان سازه برگزار شد. 

دکتر امانپور در این جلسه با بیان آنکه  با انتخاب یک منطق و فلسفه صحیح واستفاده از ابزارهای مدیریت دانش و همچنین شناخت و ارزیابی مدل های توسعه در دنیا می توان به مدل توسعه صحیحی رسید که منجر به رویکردهای جدید و حکمرانی صحیح شود، افزود: در وضعیت فعلی، رویکرد دستگاه های حاکمیتی، تصدی گری و هزینه ای است، که با تغییر رویکرد می توان آن را به سیاست گذاری تولی گری و درآمد آفرینی تبدیل کرد. وی همچنین رویکرد صحیح در این خصوص را، تبدیل مناقصه به مزایده فروش فرصت های موجود عنوان کرد.

مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و رئیس اسبق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، در ادامه ضمن بیان فازهای توسعه پایدار شهری، به لزوم استفاده از فناوریهای نوین سایر حوزه ها در مدیریت شهری پرداخت.

دکتر امانپور رهبری هر سازمان یا نهاد اجتماعی را نیازمند دانش مربوطه و مدل های توسعه مبتنی بر مدیریت دانش دانست و گفت: کار حرفه ای و درست در مدیریت شهری نیازمند مطالعه، تشخیص اولویت ها وبهره گیری از دانش مربوطه است.  

در ادامه این جلسه دکتر سنماری مدیرعامل شرکت یادمان سازه به بیان دیدگاه های خود درخصوص وضعیت کنونی مسائل شهری پرداخت و هم افزایی، همفکری و همراهی را مقدم بر تصمیم گیری فردی و شخصی دانست. به اعتقاد وی یکی از بزرگترین مشکلات در تصمیم گیری ها، تردید و عدم جسارت و آگاهی در انتخاب امور و مسیر صحیح می باشد که همفکری و برگزاری چنین جلساتی می تواند باعث رفع تردیدها و روشنی بخش راه و مسیر مطلوب برای مدیریت شهری مبتنی بر عقل و دانش باشد.rating
به اشتراک گذاری

برچسب ها:

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print