شاخه
برگزاری نشست تدوین شیوه های مطالعاتی پایش سلامت برج میلاد

برگزاری نشست تدوین شیوه های مطالعاتی پایش سلامت برج میلاد

سازمان مشاور, معاونت فنی عمرانی

1397/7/12 | 10:12
احیاء و ساماندهی رودخانه های درکه و فرحزاد

احیاء و ساماندهی رودخانه های درکه و فرحزاد

معاونت فنی عمرانی, سازمان مشاور

1397/7/5 | 10:56
اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/2/1 | 11:25
تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/1/28 | 10:41
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
152