شاخه
شورای معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه

شورای معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه

اداره کل هماهنگی

1397/7/16 | 11:13
ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران

ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران

اداره کل هماهنگی, یادمان سازه, معاونت فنی عمرانی

1397/7/1 | 10:38
بازدید از روند فعال سازی مجدد چند پروژه عمرانی

بازدید از روند فعال سازی مجدد چند پروژه عمرانی

اداره کل هماهنگی, سازمان مهندسی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/26 | 09:30
خبر تصویری/ آغاز بهره برداری رسمی از 4 پروژه عمرانی

خبر تصویری/ آغاز بهره برداری رسمی از 4 پروژه عمرانی

سازمان مهندسی, اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/19 | 15:29
ازسرگیری عملیات اجرایی احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار و پل های تقاطع ثامن

ازسرگیری عملیات اجرایی احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار و پل های تقاطع ثامن

اداره کل هماهنگی, سازمان مهندسی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/11 | 09:21
برگزاری دومین نشست کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی

برگزاری دومین نشست کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی

اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی, یادمان سازه

1397/6/11 | 09:18
شمارش معکوس برای بهره برداری از 2 پروژه عمرانی پایتخت

شمارش معکوس برای بهره برداری از 2 پروژه عمرانی پایتخت

اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/4 | 09:59
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
152