نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت، ساخت، بهره برداری و ارزش یابی طرح های عمرانی.

نشانی دبیرخانه شورای عالی فنی

بلوار کریمخان زند - خیابان حافظ شمالی - روبروی پارک بهجت آباد - پلاک 559، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
کدپستی : 1597614413
تلفن های تماس:   96020236 - 96020259 
نمابر:   88910852-021

پست الکترونیک: tsc@tehran.ir