05/28/2017 - يكشنبه 7 خرداد 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب


شرکت خاکریزآب


شرکت خاکریزآب از واحدهای زیر مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و یکی از متخصص ترین شرکت ها در زمینه اجرای زیرساخت های مربوط به کنترل سیلاب، مدیریت و هدایت آبهای سطحی است. این شرکت در سال 1372 بنا به موافقت بانک جهانی مبنی بر پرداخت وام به شهرداری تهران و با هدف احداث بخشی از زیرساخت های موردنیاز به منظور جمع آوری و هدایت آبهای سطحی پایتخت تاسیس شد.
به این ترتیب با تشکیل شرکتی مستقل در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اجرای تمام عملیات مربوط به کنترل و مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های مربوطه به آن واگذار شد. 

ادامه

اخبار

تعیین مسئولیت واحدهای مختلف مدیریت شهری در زمینه تعمیر و نگهداشت شبکه اصلی آبهای سطحی پایتخت

در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان شرکت خاکریزآب، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها...

1396/3/1 10:57:46


رفع تاسیسات معارض پروژه احداث کانال کمکی سرخه حصار در 2 ماه

تاسیسات معارض پروژه احداث کانال کمکی سرخه حصار، طی یک بازه زمانی 2 ماهه جابجا و از مسیر اجرای پروژه برطرف شد.

1396/2/23 10:50:59


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گزارش داد

کارنامه پیشرفت خدمات عمرانی شهرداری تهران در 4 سال گذشته

طی 4 سال اخیر بیش از 50 پروژه عمرانی فرامنطقه ای در نقاط مختلف شهر تهران تکمیل و راه اندازی شده است.

1396/2/3 9:59:22


شهردار تهران خبر داد

بهره برداری از چند پروژه مهم و تاثیرگذار عمرانی، تا پایان فصل بهار

طی ماه های آینده چند پروژه مهم و تاثیرگذار عمرانی در شهر تهران به بهره برداری خواهد رسید.

1396/1/14 10:37:34علیرضا یعقوبی
مدیر عامل

نقشه جمع آوری آبهای سطحی


پروژه ها / بروزرسانی: فروردین

آگهی مناقصه عمومی

معاون فنی و مهندسی