11/26/2015 - پنجشنبه 5 آذر 1394

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران


سازمان مشاور فنی و مهندسی


سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران از جمله سازمان های جدیدی است که در تشکیلات متحول شهرداری پدید آمد تا در وحله اول به حوزه معاونت فنی و عمرانی و در مجموع به کلیه دستگاه ها و حوزه های مرتبط با شهرداری و در صورت لزوم به حوزه های متقاضی خارج از شهرداری در امور فنی و مهندسی و شهرسازی خدمات خود را ارائه نماید.
سال 1370 آغاز رسمی فعالیت های سازمان مشاور محسوب می شود. در این سال علاوه بر ارائه خدمات به طرف های قرارداد، به رشد و توسعه خود نیز پرداخت و با جذب نیروهای جدید و متخصص و دریافت سفارش های تازه و انجام خدمات مشاوره، توانست گذشته از اعلام موجودیت، امکانات، تنوع توانایی ها و کارآمدی خود را نیز به عنوان یکی از سازمان های بزرگ مهندس مشاور، در عمل نشان دهد.

ادامه

اخبار

بانک جامع اطلاعاتی شرایط زمین شناختی تهران ایجاد می شود

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از به نتیجه رسیدن نخستین مرحله از طرح تولید نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی پایتخت خبر داد.

1394/8/30 9:52:8


رونمایی از نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی منطقه 10 شهرداری تهران

نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی منطقه 10 شهرداری تهران مورد رونمایی قرار گرفت.

1394/8/27 11:36:38


بررسی آخرین وضعیت پروژه احیای رودخانه وردآورد

روند پیشرفت پروژه احیای رودخانه وردآورد، مورد بازدید میدانی جمعی از مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران قرار گرفت.

1394/8/20 11:18:7


در برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران

اجرای مطالعات "مهندسی ارزش" برای پروژه های مهم الزامی است

مدیر گروه برنامه ریزی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از تعریف 15 پروژه جدید به منظور اجرای مطالعات مهندسی ارزش در مورد طرح های عمرانی شهرداری پایتخت خبر داد.

1394/8/19 10:9:20
طهمز احمدپور
مدیر عامل