05/30/2016 - دوشنبه 10 خرداد 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران


سازمان مشاور فنی و مهندسی


سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران از جمله سازمان های جدیدی است که در تشکیلات متحول شهرداری پدید آمد تا در وهله اول به حوزه معاونت فنی و عمرانی و در مجموع به کلیه دستگاه ها و حوزه های مرتبط با شهرداری و در صورت لزوم به حوزه های متقاضی خارج از شهرداری در امور فنی و مهندسی و شهرسازی خدمات خود را ارائه نماید.
سال 1370 آغاز رسمی فعالیت های سازمان مشاور محسوب می شود. در این سال علاوه بر ارائه خدمات به طرف های قرارداد، به رشد و توسعه خود نیز پرداخت و با جذب نیروهای جدید و متخصص و دریافت سفارش های تازه و انجام خدمات مشاوره، توانست گذشته از اعلام موجودیت، امکانات، تنوع توانایی ها و کارآمدی خود را نیز به عنوان یکی از سازمان های بزرگ مهندس مشاور، در عمل نشان دهد.

ادامه

اخبار

بازدید از طرح احیاء و ساماندهی رودخانه درکه

طرح نمونه (پایلوت) احیا و ساماندهی رودخانه درکه، مورد بازدید میدانی اعضای کمیته هماهنگی امور اجرایی طرح جامع احیا و ساماندهی رودخانه‌های شهر تهران قرار گرفت.

1395/2/28 10:12:3


در بازدید از طرح آزمایشی احیای رودخانه فرحزاد عنوان شد:

تاکید بر نقش مردم در اجرای طرح احیاء و ساماندهی رودخانه‌های شهری

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تغییر رویکرد مدیریت شهری در مواجهه با رودخانه‌های شهری را مبتنی بر پیشرفت علوم روز مرتبط با مهندسی رودخانه‌ها دانست.

1395/2/27 10:40:38


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:

محور توسعه شهر تهران در آینده، بر مبنای احیای رودخانه‌ها قرار گرفته است

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، طبیعت محوری و تلاش برای احیای توپوگرافی طبیعی را محور سومین سند توسعه پایتخت دانست.

1395/2/22 11:24:13


30 هزار میلیارد تومان، ارزش شبکه 500 کیلومتری جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی تهران

مدیر گروه آب‌های سطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، ارزش شبکه 500 کیلومتری جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی پایتخت را حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

1395/2/21 10:5:10طهمز احمدپور
مدیر عامل


دستاوردها / سال 1394

پروژه ها / سال 1395

فراخوان شناسایی مشاور