02/25/2017 - شنبه 7 اسفند 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

پیشرفت 55 درصدی عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک

مسیر شرق به غرب تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک بلافاصله پس از اتمام حفاری‌های مربوط به طرح‌های آبرسانی، آسفالت و به روی تردد خودروها گشوده می‌شود.

1395/12/3 11:20:18


پیشرفت پروژه احداث زیرگذر و تونل ضربعلی‌زاده به مرز 60 درصد رسید

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث زیرگذر و تونل ضربعلی‌زاده از مرز 60 درصد فراتر رفت.

1395/12/2 9:4:20


ارائه دانش فنی احداث دریاچه شهدای خلیج فارس به دانشجویان رشته‌های عمران، محیط زیست و مهندسی آب

نشست "واکاوی تجربه‌های حاصل از اجرای پروژه دریاچه شهدای خلیج فارس" با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های عمران، محیط زیست و مهندسی آب در ساختمان اداری..

1395/11/27 11:27:11


اجرای طرح ارتقای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های عمرانی پایتخت

مدیر واحد آموزش منابع انسانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اجرای طرح ارتقا سطح توانمندی‌های مدیران حرفه‌ای پروژه براساس استانداردهای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه خبر داد.

1395/11/26 10:45:12علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


دستاوردها / آسفالت دی

پروژه ها / ابنیه و سیویل دی

پروژه ها / پل های عابرپیاده