07/30/2016 - شنبه 9 مرداد 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مراسم بهره‌برداری از تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان امام خمینی(ره):

بزرگراه یادگار امام(ره) سال آینده به میدان فتح می‌رسد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تلاش برای تکمیل پروژه احداث ادامه بزرگراه یادگار امام..

1395/5/6 15:28:23


اتمام عملیات احداث حوضچه ذخیره آب و تعدیل سیلاب جنوب دریاچه شهدای خلیج فارس

جانشین مجری طرح‌های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات احداث حوضچه ذخیره آب و تعدیل سیلاب جنوب دریاچه شهدای خلیج فارس خبر داد.

1395/5/4 11:25:36


تایید پیشرفت عملیات اجرایی طرح‌های تونلی پایتخت، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت عملیات اجرایی طرح‌های تونلی پایتخت را منطبق بر برنامه زمان‌بندی دانست.

1395/4/30 9:53:1


نصب تجهیزات اطفای حریق تونل شهدای غزه، تا پایان مردادماه

مجری طرح‌های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از اتمام عملیات نصب تجهیزات اطفای حریق تونل شهدای غزه تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد.

1395/4/28 10:27:46علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


پروژه ها/ ابنیه و سیویل خرداد

دستاوردها/ آسفالت خرداد

دستاوردها/ پل های عابرپیاده 94