02/21/2018 - چهارشنبه 2 اسفند 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


 کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم

فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم (بروزرسانی: 96/04/24)

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

آرم
شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

برگزاری نخستین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های شهری

مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) روز شنبه پنجم اسفندماه سال 1396 همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی موسوم به "روز مهندس" ...

1396/11/29 10:24:51


در سال 1396 محقق شد

تولید بیش از 303 هزار تن آسفالت در کارخانجات سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

از ابتدای سال 1396 تاکنون بیش از 303 هزار تن آسفالت در کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تولید شده است.

1396/11/28 9:45:41


تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر ضرورت عمر مفید روکش آسفالت معابر پایتخت

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر ضرورت افزایش بهره وری و همچنین عمر مفید روکش آسفالت معابر پایتخت تاکید کرد.

1396/11/25 10:42:49


پیشرفت 70 درصدی طرح مرمت روکش آسفالت در 38 بزرگراه و محور مهم حمل و نقلی پایتخت

پیشرفت عملیات اجرایی طرح مرمت معابر بزرگراهی شهر تهران به مرز 70 درصد رسید.

1396/11/24 9:46:5


احسان نوش آبادی
احسان نوش آبادی
مدیر عامل

آخرین بروزرسانی ها


پروژه ها / گزارش ابنیه و سیویل دی

درباره ما / مدیران

دستاوردها / گزارش آسفالت دی