05/26/2016 - پنجشنبه 6 خرداد 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

بهره‌برداری از پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش، تابستان امسال

پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش، تا پایان شهریورماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.

1395/3/1 9:43:31


تسریع در عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی‌آباد

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی‌آباد، متعاقب اجرای عملیات انحراف ترافیک در ضلع جنوب پروژه تسریع خواهد شد.

1395/2/26 10:59:42


با حضور قائم مقام شهردار تهران

پل تقاطع بزرگراه شهید بروجردی با خیابان شهید اصغری به بهره‌برداری رسید

پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید بروجردی با خیابان شهید اصغری به بهره‌برداری رسید.

1395/2/25 12:10:55


بازدید قائم مقام شهردار تهران از پروژه‌های فرامنطقه‌ای غرب پایتخت

دکتر عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران، از پروژه‌های فرامنطقه‌ای غرب پایتخت بازدید میدانی به عمل آورد.

1395/2/22 11:15:15علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


HSE / مستندات

پروژه ها/ ابنیه و سیویل فروردین

دستاوردها/گزارش آسفالت اسفند94