05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

بزرگراه آیت اله هاشمی

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


 کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم

فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم (بروزرسانی: 96/04/24)

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

آرم
شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از چند طرح عمرانی در مناطق 9 و 16

دکتر پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از پروژه های عمرانی در حال اجرای منطقه 16 بازدید میدانی به عمل آورد.

1397/2/30 9:50:22


مرمت و بهسازی مسیرهای کندرو بزرگراه آزادگان ادامه دارد

پیشرفت عملیات اجرایی فاز نخست پروژه مرمت و بهسازی مسیرهای کندروی بزرگراه آزادگان (بخش حدفاصل پل شهید کاظمی تا تقاطع بزرگراه شهید همت) به مرز 30 درصد رسید.

1397/2/27 11:57:46


ازسرگیری عملیات اجرایی پروژه احداث تونل- زیرگذر خیابان استاد معین

عملیات اجرایی پروژه احداث تونل- زیرگذر اتصال خیابان استادمعین به خیابان شهید اکبری ظرف روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد.

1397/2/25 9:52:3


بهره برداری آزمایشی از فاز نخست تونل آرش- اسفندیار

فاز نخست تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به صورت آزمایشی و جهت تردد خودروها گشوده شد.

1397/2/24 13:19:11


احسان نوش آبادی
احسان نوش آبادی
مدیر عامل

پژوهش و نوآوری


آخرین بروزرسانی ها


پروژه ها/ ابنیه و سیویل فروردین

دستاوردها/ گزارش آسفالت فروردین

درباره ما / مدیران