01/22/2017 - يكشنبه 3 بهمن 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

اجرای روکش آسفالت و خط‌کشی مسیر تونل شهدای غزه، بزودی

اجرای لایه نهایی روکش آسفالت و خط‌کشی مسیر تونل شهدای غزه، همزمان با اجرای اقدامات مشابه در پروژه احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم انجام خواهد شد.

1395/10/29 12:23:7


تکمیل بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی، در نیمه اول بهمن‌ماه

پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی، ظرف روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

1395/10/28 10:39:0


تسریع در عملیات احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار

متعاقب رفع بخشی از معارضات ملکی پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار، عملیات ساخت مسیر اصلی این معبر بزرگراهی در بخش حدفاصل خیابان سازمان آب تا ضلع شرقی کارخانه سیمان تسریع شد.

1395/10/25 11:42:30


پیشرفت 75 درصدی عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های امام‌رضا(ع) و شهید نجفی رستگار

مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از اتمام عملیات سازه‌ای پل شرق به جنوب تقاطع ثامن خبر داد.

1395/10/23 8:59:3علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


دستاوردها/ ابنیه و سیویل 95

پروژه ها/ ابنیه و سیویل آذر

دستاوردها/ گزارش آسفالت آذر