11/25/2015 - چهارشنبه 4 آذر 1394

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران آماده نصب عرشه شد

پروژه احداث پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران آماده نصب عرشه شد.

1394/9/3 10:53:52


پیشرفت 95 درصدی 4 دستگاه پل از تقاطع های غیرهمسطح ادامه بزرگراه شهید حکیم

پیشرفت عملیات احداث تعدادی از تقاطع های غیرهمسطح ادامه بزرگراه شهید حکیم به مرز 95 درصد رسید.

1394/9/2 10:52:53


در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران صورت می پذیرد

بررسی استانداردها و اصول ایمنی مربوط به جرثقیل های برجی(تاورکرین) و متحرک

مدیران و کارشناسان پروژه های سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، استانداردها و اصول ایمنی مربوط به جرثقیل های برجی (تاورکرین) و متحرک را بررسی خواهند کرد.

1394/8/23 12:24:43


رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران:

ارائه تصویری ماندگار از تحولات عمرانی پایتخت الزامی است

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، بر لزوم بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های هنری به منظور شناسایی و ثبت پیشرفت های عمرانی پایتخت تاکید کرد.

1394/8/20 11:21:22
علی امام
مدیر عامل

گزارش آسفالت آبان

گزارش پل های عابرپیاده  

پروژه های ابنیه و سیویل - مهر