03/29/2017 - چهارشنبه 9 فروردين 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

بازدید دبیران شورایاری منطقه یک از پروژه احداث پل های تقاطع غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی

جمعی از دبیران شورایاری منطقه یک، ضمن بازدید میدانی از بخش های مختلف پروژه احداث تقاطع های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی، از نزدیک در جریان جزئی...

1395/12/24 10:44:48


در نخستین همایش تقدیر از چهره های ماندگار راه و شهرسازی (جایزه دادمان)

بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش، پروژه های برتر کشور شناخته شدند

هیئت داوران نخستین همایش تقدیر از چهره های ماندگار راه و شهرسازی(جایزه دادمان)، پروژه های احداث بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش را به عنوان پروژه های برتر کشور در بخش ابنیه و ساخت...

1395/12/22 10:16:47


احداث نخستین تونل ترافیکی دو طبقه شهری در کشور

35 درصد از سطح دیواره‌ها و سقف تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش زیر پوشش نهایی بتن رفته است.

1395/12/21 10:10:36


آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار تعاون آغاز شد.

1395/12/19 9:34:55علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


درباره ما / چارت سازمانی

پروژه ها / ابنیه و سیویل بهمن

دستاوردها / آسفالت بهمن