10/07/2015 - چهارشنبه 15 مهر 1394

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

آغاز عملیات اجرایی احداث ادامه بلوار استاد معین

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از آغاز عملیات احداث ادامه بلوار استاد معین خبر داد.

1394/7/13 11:3:19


با تحویل بخشی از اراضی پادگان جی

شرایط برای احداث ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) فراهم شد

پیشرفت عملیات احداث رمپ شمال به شرق در تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان امام خمینی(ره) به مرز 85 درصد رسید.

1394/7/12 10:26:57


با حضور نمایندگان ایران در پاناما

جایزه تعهد به تعالی به مدیران پروژه دریاچه شهدای خلیج فارس تعلق گرفت

همزمان با برگزاری نشست جهانی مدیریت پروژه در پاناما، پروژه احداث دریاچه شهدای خلیج فارس ضمن دریافت جایزه "تعهد به تعالی" مورد تقدیر قرار گرفت.

1394/7/8 11:24:49


اتمام عملیات ساخت پایه پل های 2 تقاطع از مسیر ادامه بزرگراه شهید حکیم

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از رفع مهمترین معارض تاسیساتی پروژه احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم در بخش حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا ورودی شرقی تونل شهدا...

1394/7/6 11:13:49
علی امام
مدیر عامل