02/07/2016 - يكشنبه 18 بهمن 1394

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد:

بهره برداری کامل از پروژه احداث تقاطع های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی در مهرماه سال 1395

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران از تلاش برای بهره برداری از پروژه احداث تقاطع‌های...

1394/11/17 11:29:7


چهارشنبه با حضور شهردار تهران صورت خواهد پذیرفت

آیین بهره برداری از پل های تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی

صبح روزچهارشنبه چهاردهم بهمن ماه سال 1394، پل غرب به شرق تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه های..

1394/11/13 14:16:55


پروژه تعریض درجا و مقاوم سازی پل ستارخان تکمیل شد

با اتمام عملیات تعویض درزهای انبساط، پرونده پروژه تعریض درجا و مقاوم سازی پل ستارخان بسته شد.

1394/11/13 10:44:10


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:

پروژه ادامه بزرگراه شهید حکیم به همراه تقاطع های آن و تونل شهدای غزه، بهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران، بهره برداری از پروژه های احداث ادامه بزرگراه شهیدحکیم..

1394/11/6 11:34:15علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


پروژه ها/ ابنیه و سیویل دی

دستاوردها/ گزارش آسفالت دی

پروژه ها / معرفی کارخانجات آسفالت