05/04/2016 - چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداري تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه هاي عمراني فراواني را در دست طراحي و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده مي گردد مستلزم نظام مهندسي ويژه اي است كه بايد با سرپرستي سازماني مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسي و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداري تهران است فعاليتهاي گوناگوني را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيري از پرسنل متخصص و برنامه ريزي دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقاي كمي و كيفي طرحهاي عمراني ، تسريع در اجراي آنها و رفع نيازهاي اساسي شهرداري تهران در زمينه مهندسي و عمران. برنامه ريزي پنج ساله اجرايي شبكه بزرگراهي تهران از سال 1384 الي 1388 و توسعه اين شبكه براي تهران در سال 1404 مي باشد. برنامه ريزي حاضر با رعايت طرح تفضيلي كه مبناي آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران مي باشد .

ادامه

اخبار

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد:

تکمیل مسیرهای دسترسی به مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از آماده‌سازی دسترسی‌های ضلع شمال مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب خبر داد.

1395/2/12 10:50:46


پل‌های تقاطع چندسطحی بزرگراه شیخ فضل‌ا... با بزرگراه جناح 3 ساله شد

پل‌های تقاطع چندسطحی بزرگراه شیخ فضل‌ا... با بزرگراه جناح 3 ساله شد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 3 سال پیش در روز هجدهم اردیبهشت ماه ...

1395/2/11 10:58:37


قائم مقام شهردار تهران:

پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار، از اولویت‌های سال 1395 است

دکتر عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران به اتفاق جمعی از مدیران ارشد شهرداری پایتخت، از پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار(دولت آباد) بازدید به عمل آوردند.

1395/2/7 10:51:15


در چهارمین سال بهره‌برداری محقق می‌شود

سال 1395 سال ارتقای کیفی شرایط بهره‌برداری از دریاچه شهدای خلیج فارس

دریاچه 130 هکتاری غرب پایتخت، وارد چهارمین سال خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی شد.

1395/2/5 10:52:54علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


پروژه ها/ ابنیه و سیویل فروردین

دستاوردها/گزارش آسفالت اسفند94

دستاوردها/ گزارش آسفالت سال 94