12/07/2016 - چهارشنبه 17 آذر 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

پیشرفت 80 درصدی عملیات بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی

پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی، تا پایان دی ماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علیرضا جاوید...

1395/9/15 11:37:35


پل‌های تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی 2 آماده بهره‌برداری شد

پروژه احداث پل‌های تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی 2 آماده بهره‌برداری شد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی...

1395/9/13 11:14:17


راه‌اندازی آزمایشی تصفیه‌خانه دریاچه شهدای خلیج فارس

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از راه‌اندازی آزمایشی تصفیه‌خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تا نیمه آذرماه خبر داد.

1395/9/9 10:0:39


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران عنوان داشت:

تسهیل دسترسی محلات نازی‌آباد و خزانه با بهره‌برداری از زیرگذر و تونل ضربعلی‌زاده

حفاری بخش تونلی پروژه احداث زیرگذر و تونل ضربعلی‌زاده بزودی آغاز خواهدشد.

1395/9/7 9:12:55علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


دستاوردها/ گزارش آسفالت آبان

پروژه ها/ ابنیه و سیویل مهر

دستاوردها/ ابنیه و سیویل 95