09/23/2017 - شنبه 1 مهر 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم (بروزرسانی: 96/01/15)

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی از مرز 45 درصد فراتر رفت

پل های مسیر تندروی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید بروجردی با رودخانه کن زیر روکش آسفالت رفت.

1396/6/29 10:35:42


پیشرفت عملیات اجرایی احداث پل های تقاطع غیرهمسطح ثامن به مرز 80 درصد رسید

مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از پیشرفت 80 درصدی عملیات اجرایی احداث پل های تقاطع غیرهمسطح بزرگراه‌های امام رضا(ع) و شهید نجفی رستگار(ثامن) خبر داد.

1396/6/27 10:1:15


گشایش مسیر دسترسی از بزرگراه شهید خرازی به محور شمالی 45 متری شهید باقری

مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از گشایش مسیر دسترسی بزرگراه شهید خرازی به شمال محور 45 متری شهید باقری خبر داد.

1396/6/23 9:3:13


پیشرفت پروژه احداث زیرگذر کوی نصر به مرز 35 درصد رسید

مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از احداث بخش دیگری از سقف زیرگذر کوی نصر، در جبهه شرقی این پروژه خبر داد.

1396/6/20 10:23:45علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


درباره ما / مدیران

پروژه ها / ابنیه و سیویل مرداد

دستاوردها / گزارش آسفالت مرداد