05/28/2017 - يكشنبه 7 خرداد 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


فهرست کارخانجات مجاز تولید آسفالت گرم (بروزرسانی: 96/01/15)

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد. اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

بهره برداری از پل دوربرگردان شرق به شرق در بلوار ارتش، دهه نخست خردادماه

پل دوربرگردان شرق به شرق در بلوار ارتش زیر روکش آسفالت رفت. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران، مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی وعمران..

1396/3/2 9:41:1


پیشرفت پروژه احداث تونل آرش- اسفندیار به مرز 75 درصد رسید

متعاقب اتمام عملیات حفاری بخش حدفاصل خیابان آفریقا تا خیابان اسفندیار، پیشرفت پروژه احداث تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش به مرز 75 درصد رسید.

1396/2/31 10:29:19


نخستین بخش از سقف زیرگذر کوی نصر بزودی آماده خواهد شد

نخستین بخش از سقف زیرگذر کوی نصر، ظرف 10 روز آینده زیر بتن خواهد رفت. 

1396/2/30 11:7:4


پیشرفت پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم به مرز 70 درصد رسید

مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از آغاز عملیات نصب عرشه فلزی پل روگذر جنوب به غرب تقاطع بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم خبر داد.

1396/2/28 11:38:28علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


پروژه ها / ابنیه و سیویل فروردین

دستاوردها / آسفالت

دستاوردها / ابنیه و سیویل 1396