09/25/2016 - يكشنبه 4 مهر 1395

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران


شهرداری تهران باتوجه به گسترش روزافزون شهر، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجـرا دارد . اين پروژه ها، كــه با گسترش شهر روز به روز برتعدادشان افزوده می گردد مستلزم نظام مهندسی ويژه ای است كه بايد با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذيرد. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران بر پايه همين ضرورت تشكيل يافته است . 
اين سازمان كه وابسته به شهرداری تهران است فعاليتهای گوناگونی را در دســتور كار خود دارد كه هريك با بهره گيری از پرسنل متخصص و برنامه ريزی دقيق در دست انجام است. هدف سازمان عبارت است از ارتقای كمی و كيفی طرحهای عمرانی ، تسريع در اجرای آنها و رفع نيازهای اساسی شهرداری تهران در زمينه مهندسی و عمران. برنامه ريزی پنج ساله اجرايی شبكه بزرگراهی تهران از سال 1384 الی 1388 و توسعه اين شبكه برای تهران در سال 1404 می باشد. برنامه ريزی حاضر با رعايت طرح تفضيلی كه مبنای آن طرح جامع تهران و با اهداف روان سازی ترافيك در شبكه بزرگراهی تهران می باشد .

ادامه

اخبار

همزمان با بازگشایی مدارس صورت می‌پذیرد

آغاز بهره‌برداری از 4 پروژه عمرانی پایتخت

هفته نخست مهرماه سال جاری و همزمان با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس، 4 پروژه عمرانی فرامنطقه‌ای با حضور دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.

1395/7/3 9:58:26


آغاز بهره‌برداری از یکی از تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگراه شهید بروجردی

پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید بروجردی با خیابان میرزایی بدون برگزاری مراسم رسمی آغاز بهره‌برداری، تحویل شهروندان شد.

1395/7/1 9:56:10


بعد از سمپوزیوم ژوهانسبورگ

دریاچه شهدای خلیج فارس این بار در کنفرانس ساپورو ژاپن معرفی می‌شود

مهمترین چالش‌ها و همچنین نوآوری‌های مربوط به طراحی و ساخت دریاچه شهدای خلیج‌فارس، در نهمین کنفرانس سدهای منطقه شرق آسیا در ژاپن ارائه و بررسی خواهد شد.

1395/6/31 12:24:52


تکمیل مطالعات مهندسی ارزش در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مهر تائیدی بر طرح احداث پل دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از اتمام مطالعات مهندسی ارزش طرح احداث پل دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره) واقع در شمال خیابان آزادی خبر داد.

1395/6/28 10:57:48علی امام
مدیر عامل

جوایز بین المللی


درباره ما / مدیران

دستاوردها/ گزارش آسفالت مرداد

پروژه ها/ ابنیه و سیویل تیر