شاخه
برگزاری نشست تدوین شیوه های مطالعاتی پایش سلامت برج میلاد

برگزاری نشست تدوین شیوه های مطالعاتی پایش سلامت برج میلاد

سازمان مشاور, معاونت فنی عمرانی

1397/7/12 | 10:12
احیاء و ساماندهی رودخانه های درکه و فرحزاد

احیاء و ساماندهی رودخانه های درکه و فرحزاد

معاونت فنی عمرانی, سازمان مشاور

1397/7/5 | 10:56
اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/2/1 | 11:25
تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/1/28 | 10:41
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
152
بدون نتیجه