شاخه
اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتداد خیابان استاد معین

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/2/1 | 11:25
تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

تقویت رویکرد پیاده محوری و بهبود منظر شهری در طراحی پروژه تغییر کاربری پل کوی نصر

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1397/1/28 | 10:41
ماموریت های جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال های پیش رو

ماموریت های جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال های پیش رو

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1396/12/23 | 09:56
توجه بیشتر به رویکرد پیاده محوری در توسعه زیرساخت های عمرانی

توجه بیشتر به رویکرد پیاده محوری در توسعه زیرساخت های عمرانی

معاونت فنی عمرانی, سازمان مشاور

1396/12/8 | 09:56
آغاز مسابقه طراحی پل اتصال دریاچه شهدای خلیج فارس به اراضی پارک جنگلی چیتگر

آغاز مسابقه طراحی پل اتصال دریاچه شهدای خلیج فارس به اراضی پارک جنگلی چیتگر

معاونت فنی عمرانی, سازمان مهندسی, سازمان مشاور

1396/12/2 | 09:51
دسته بندی
آرشیو 1389
349

آرشیو 1390
1311

آرشیو 1391
1274

آرشیو 1392
1303

آرشیو 1393
854

آرشیو 1394
974

آرشیو 1395
1250

آرشیو 1396
1207

آرشیو 1397
348
بدون نتیجه