شاخه
شورای معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه

شورای معاونین فنی و عمرانی مناطق 22 گانه

اداره کل هماهنگی

1397/7/16 | 11:13
ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران

ارائه پیش نویس احکام فنی و عمرانی برنامه 5 ساله سوم شهر تهران

اداره کل هماهنگی, یادمان سازه, معاونت فنی عمرانی

1397/7/1 | 10:38
بازدید از روند فعال سازی مجدد چند پروژه عمرانی

بازدید از روند فعال سازی مجدد چند پروژه عمرانی

اداره کل هماهنگی, سازمان مهندسی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/26 | 09:30
خبر تصویری/ آغاز بهره برداری رسمی از 4 پروژه عمرانی

خبر تصویری/ آغاز بهره برداری رسمی از 4 پروژه عمرانی

سازمان مهندسی, اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/19 | 15:29
ازسرگیری عملیات اجرایی احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار و پل های تقاطع ثامن

ازسرگیری عملیات اجرایی احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار و پل های تقاطع ثامن

اداره کل هماهنگی, سازمان مهندسی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/11 | 09:21
برگزاری دومین نشست کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی

برگزاری دومین نشست کمیسیون فرابخشی فنی و عمرانی

اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی, یادمان سازه

1397/6/11 | 09:18
شمارش معکوس برای بهره برداری از 2 پروژه عمرانی پایتخت

شمارش معکوس برای بهره برداری از 2 پروژه عمرانی پایتخت

اداره کل هماهنگی, معاونت فنی عمرانی

1397/6/4 | 09:59
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
152
بدون نتیجه