شاخه
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی امیرکبیر تا پایان سال 1399

بهره برداری از پارکینگ طبقاتی امیرکبیر تا پایان سال 1399

فنی عمرانی مناطق, معاونت فنی عمرانی

1398/9/12 | 09:55
تامین فضای لازم برای پارک 400 دستگاه خودرو در بافت فرسوده منطقه 18

تامین فضای لازم برای پارک 400 دستگاه خودرو در بافت فرسوده منطقه 18

معاونت فنی عمرانی, فنی عمرانی مناطق

1398/9/3 | 10:32
آغاز بهسازی پیاده‌راه لاله‌زار

آغاز بهسازی پیاده‌راه لاله‌زار

فنی عمرانی مناطق

1398/7/13 | 09:24
بزرگراه چمران به درکه و اوین وصل شد

بزرگراه چمران به درکه و اوین وصل شد

فنی عمرانی مناطق

1398/6/30 | 12:47
دسته بندی
آرشیو 1389
49

آرشیو 1390
326

آرشیو 1391
245

آرشیو 1392
337

آرشیو 1393
259

آرشیو 1394
270

آرشیو 1395
260

آرشیو 1396
278

آرشیو 1397
282

آرشیو 1398
190
بدون نتیجه