04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

» معاونت » ادارات کل » اداره کل مالی و اداری


معرفی اداره کل مالی و اداری

وظیفه کلی اداره کل مالی و اداری؛ پشتیبانی مالی، اداری و خدماتی از اهداف حوزه معاونت فنی و عمرانی و ادارات کل تابعه می باشد.

در بعد مالی وظایفی همچون:

 • تنظیم اسناد مالی
 • نگهداری و کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت ها
 • هماهنگی لازم در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان
 • بررسی حساب ها و نظارت در تنظیم بیلان و ترازنامه ماهانه و در بعد اداری
 • انجام امور اداری و کارگزینی پرسنل تحت پوشش
 • پیگیری امور رفاهی، درمانی و اداری پرسنل
 • مدیریت دبیرخانه مرکزی و ماشین نویسی
 • انجام امور مالیات اسناد و مکاتبات حوزه معاونت فنی و عمرانی
 • مدیریت خدمات و رستوران ساختمان معاونت

بر عهده این اداره کل می باشد.

اهم وظایف

اداره کل مالی و اداری ، پشتیبانی اداری و مالی حوزه معاونت فنی و عمرانی را بر عهده دارد که در حوزه اداری :

 • رسیدگی به امور کارکنان در قالب کارگزینی پرسنل
 • نگهداری سوابق پرسنلی
 • مکاتبات اداری
 • ایگانی اسناد و مکاتبات معاونت فنی و عمرانی
 • پیگیری امور درمانی ، رفاهی و اداری پرسنل
 • مدیریت دبیرخانه و ماشین نویسی
 • نظارت بر اجرای روشهای اداری در جهت بهبود امور و در حوزه مالی
 • تهیه و تنظیم کلیه اسناد مالی حوزه و حفظ و نگهداری آنها
 • نگهداری و کنترل کلیه دریافت ها و پرداخت ها در قالب بودجه
 • ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی
 • رسیدگی به کلیه اسناد هزینه های جاری و عمرانی
 • بررسی حسابها و نظارت در تنظیم بیلان عملکرد و ترازنامه ماهانه و گزارش مالی به مبادی ذیربط
 • خرید و تدارک لوازم مورد نیاز واحدهای زیر مجموعه
 • هماهنگی در پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان

را بر عهده دارد.

مدیرکل - ارتباط با اداره کل

	هادی اسپندیاری محلاتی  هادی اسپندیاری محلاتی

متولد 1329 –  تهران
فوق لیسانس اقتصاد صنعتی
دکترای مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی:

1- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2- استاد دانشگاه تهران
3-  مدیریت شرکت لبنیات پاک


شماره تماس :
تلفن : 88920583
فکس : 88800146
آدرس پست الکترونیکی : mali@omrani.tehran.ir


نمودار سازمانی

نمودار سازمانی