09/23/2017 - شنبه 1 مهر 1396

ورود اعضا

» معاونت » معرفی » معاون فنی و عمرانی


معاون فنی و عمرانی شهردار

  علیرضا جاوید

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس ارشد مدیریت شهری و مدیریت اجرایی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان
متولد 1358 
 

سوابق اجرایی:

1- مشاور اجرايي شهردار منطقه 8 تهران (83-1382)
2- قائم مقام شهردار منطقه 8 تهران (84-1383)
3- مشاور شهردار تهران (84-1382)
4- نماينده شهردار تهران در کميسيون ماده 5 شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری در بررسي طرح جامع شهر تهران و طرح تفضيلي مناطق 22 گانه (86-1385)
5- نماينده فني شهردار تهران در کميسيونهاي مزايده و مناقصه شهرداري تهران (95-1385)
6- شهردار منطقه 17 تهران (86-1384)
7- شهردار نمونه مناطق شهر تهران (1385 و 1390)
8- قائم مقام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران (1386)
9- شهردار منطقه 4 تهران (89-1386)
10- شهردار منطقه 1 تهران (90-1389)
11- مشاور شهردار تهران در امور طرح های جامع و تفصیلی (95-1386)
12- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (92-1390)
13- شهردار منطقه 4 تهران (94-1392)
14- معاون فنی و عمرانی شهردار تهران (94 تا کنون)


معاونان اسبق فنی و عمرانی شهرداری تهران

ارتباط مستقیم با معاون فنی و عمرانی شهردار

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما