معاون فنی و عمرانی شهردار تهران
  ایرج معزی


کارشناس معماری از دانشگاه شهید بهشتی


 

سوابق اجرایی:

مديرعامل شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن 
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور شاراد
مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان
معاون امور عمرانی استانداری قم و همدان
معاون فنی و اجرایی شرکت آتی ساز
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران و آبادی کیانمهر
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور خانه سازی ایران
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران
مدیر عامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
رئیس هیأت مدیره شرکت طرح ساختمان پارسا
نائب رئیس شرکت مسکن سازان بهشت پوی


معاونان اسبق فنی و عمرانی شهرداری تهران

ارتباط مستقیم با معاون فنی و عمرانی شهردار

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما