معرفی معاون

صفا صبوری دیلمی

متولد 1345  رشت

کارشناسی عمران گرایش عمران از دانشگاه خواجه نصیر
کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه از دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق معاونت فنی و عمرانی
معاون بهبود مدیریت اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران 
قائم مقام شهردار منطقه 3
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 6
مدیر مرکز برنامه ریزی و کنترل پروژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 1
قائم مقام شهردار در شهرسازی ومسئول دفتر خدمات فنی ومهندسی شهرداری منطقه2

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما

معاونان اسبق فنی و عمرانی شهرداری تهران