بارکد

معاونت فنی و عمرانی در ناحیه 3 منطقه 6 شهرداری تهران و در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد قرارگرفته است.


تهران، خیابان حافظ شمالی، روبروی پارک بهجت آباد، پلاک 559، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مسیرهای دسترسی به معاونت:
مترو خط 1 : ایستگاه هفت تیر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
مترو خط 3 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
بی آرتی خط 7 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
81421 - 81420599 - 81420600
واحد تلفن فکس
دبیرخانه 81420201 - 96020064 - 96020065
دفتر اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها 81420220 - 96020086 - 96020087
دفتر اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری 81420230 - 88825030 - 96020130 فکس : 88892996
روابط عمومی 88914944 - 96020118 - 96020119 فکس : 88921514
دفتر مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران 81420332 دبیرخانه : 81420482 - 81420483 - 81420465
دفتر مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی 88893630 - 96020219 - 96020220 دبیرخانه: 81420264 - 81420263
مسئول امور رسانه 96020122
پست الکترونیکی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تنها برای ارائه دیدگاه ها، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شهروندان محترم نسبت به عملکرد معاونت فنی و عمرانی می باشد. خواهشمنداست از ارسال درخواست شغل یا ملاقات با معاون فنی و عمرانی به این آدرس جدا خودداری نمایید.

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما