معاونت فنی و عمرانی در ناحیه 3 منطقه 6 شهرداری تهران و در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد قرارگرفته است.

تهران، خیابان حافظ شمالی، روبروی پارک بهجت آباد، پلاک 559، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مسیرهای دسترسی به معاونت: مترو خط 1 : ایستگاه هفت تیر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
مترو خط 3 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
بی آرتی خط 7 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
81421 - 81420599 - 81420600
معاونت:
تلفنخانه: 81421 - 81420599 - 81420600
دبیرخانه:  88892392 - 81420201 - 81420202
فکس : 88825884
پیامک (اس ام اس) : 1370000024
آدرس پست الکترونیکی:   info@omrani.tehran.ir

دفتر اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها (مهندس صبوری):
تلفن : 81420220

دفتر اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری (مهندس شریفیان):
تلفن : 88825030 - 81420230
فکس : 88892996

روابط عمومی (مهندس هیدارن):
تلفن : 88914948 - 88914944
فکس : 88921514

دفتر مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران (مهندس نوش آبادی): 
تلفن : 81420332
دبیرخانه:  81420482 - 81420483 - 81420465

دفتر مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی (مهندس اتابکی): 
تلفن : 88893630 - 88801656
دبیرخانه:  81420264 - 81420263

مسئول سایت (مهتاب کُماسی):
تلفن : 96020122   پست الکترونیکی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تنها برای ارائه دیدگاه ها، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شهروندان محترم نسبت به عملکرد معاونت فنی و عمرانی می باشد. خواهشمنداست از ارسال درخواست شغل یا ملاقات با معاون فنی و عمرانی به این آدرس جدا خودداری نمایید. 

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما

بارکد