بازدید شهردار تهران از پروژه های احداث زیرگذرکوی نصر و تونل - زیرگذر استادمعین 98/07/23
بازدید مهندس صبوری از پروژه های گیشا و استادمعین 98/07/21
بازدید مشاور عالی و مدیرکل دفتر شهردار تهران از پروژه های عمرانی شهر تهران 98/07/03
بازدید مهندس صبوری و سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/07/01
بازدید مهندس صبوری از احداث پیاده راه خیابان استاد شهریار 98/07/01
آیین افتتاح و بهره برداری از دو پروژه عمرانی شمال تهران 98/06/30
بازدید خانم امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/06/30
بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/06/29
بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/06/27
بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه تونل - زیرگذر استاد معین 98/06/27
بازدید رئیس شورای شهر تهران از پروژه زیرگذر استاد معین 98/06/25
بازدید رئیس شورای شهر تهران از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/06/25
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر استاد معین 98/06/24
بازدید نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/06/14
بازدید عضو شورای شهر تهران از زیرگذر کوی نصر و تونل - زیرگذر استاد معین 98/06/12
بازدید رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از پروژه های احداث بوستان خانواده و بزرگراه شهید نجفی رستگار 9806/09
بازدید و تقدیر از دست اندرکاران پروژه زیرگذر استاد معین 98/05/28
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/05/28
جلسه مهندس صبوری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار 98/05/16
بازدید مهندس صبوری از مجموعه ورزشی شهید دستگردی منطقه 18 - 98/05/14
بازدید مهندس صبوری از پروژه احداث بزرگراه بروجردی 98/05/14
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/05/13
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/05/06
بازدید رئیس شورای شهر تهران از تونل امیرکبیر 98/05/03
جلسه هماهنگی با پلیس راهور در خصوص روند احداث زیرگذر کوی نصر 98/04/29
بازدید مهندس صبوری و دکتر علیخانی از پروژه های احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار و دسترسی بزرگراه آزادگان به خیابان دستواره 98/04/27
بازدید شهردار تهران از روند جمع آوری پل گیشا و احداث زیرگذرکوی نصر 98/04/18
بازدید مهندس صبوری از پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/04/16
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر تهران از پروژه احداث مجموعه فرهنگی رازی 98/04/13
هشتمین جلسه شورای تحول اداری معاونت فنی و عمرانی با حضور معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران 98/04/13
بازدید از دو پروژه عمرانی و افتتاح مسیر کندروی غربی بزرگراه نواب با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تهران 98/04/10
جلسه و بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از سه پروژه عمرانی پایتخت 98/03/23
بازدید مهندس صبوری از پروژه های زیرگذر کوی نصر، زیرگذر استاد معین و احداث بزرگراه بروجردی 98/03/19
بازدید شهردار تهران از مجموعه رازی 98/02/19
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه های زیرگذر کوی نصر و تونل - زیرگذر امتداد استاد معین 98/02/17
بازدید عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه احداث ساختمان خانه شهر 98/02/15
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های احداث مجموعه رازی و بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/02/12
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از پروژه احداث پل دسترسی بزرگراه چمران به خیابان رشیدالدین فضل اله 98/02/10
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از عملیات مرمت آسفالت معابر پایتخت 98/02/10
بازدید مهندس صبوری از زیرگذر کوی نصر و زیرگذر استاد معین 98/02/09
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/02/02
بازدید شبانه سرپرست معاونت فنی و عمرانی از عملیات مرمت روکش آسفالت معابر پایتخت 98/01/29
بازدید مهندس هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/01/29
بازدید مهندس صبوری از پروژه های زیرگذر کوی نصر، تونل-زیرگذر استاد معین، کندروهای نواب، خیابان بریانک، موزه هفت چنار و پروژه های منطقه 10 - 98/01/25
بازدید مهندس صبوری از پروژه های عمرانی منطقه 12 - 98/01/20
UMG-FreeContentList