بازدید شهردار تهران از روند جمع آوری پل گیشا و احداث زیرگذرکوی نصر 98/04/18
بازدید مهندس صبوری از پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/04/16
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر تهران از پروژه احداث مجموعه فرهنگی رازی 98/04/13
هشتمین جلسه شورای تحول اداری معاونت فنی و عمرانی با حضور معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران 98/04/13
بازدید از دو پروژه عمرانی و افتتاح مسیر کندروی غربی بزرگراه نواب با حضور رئیس و اعضای شورای شهر تهران 98/04/10
جلسه و بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از سه پروژه عمرانی پایتخت 98/03/23
بازدید مهندس صبوری از پروژه های زیرگذر کوی نصر، زیرگذر استاد معین و احداث بزرگراه بروجردی 98/03/19
بازدید شهردار تهران از مجموعه رازی 98/02/19
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه های زیرگذر کوی نصر و تونل - زیرگذر امتداد استاد معین 98/02/17
بازدید عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه احداث ساختمان خانه شهر 98/02/15
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های احداث مجموعه رازی و بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/02/12
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از پروژه احداث پل دسترسی بزرگراه چمران به خیابان رشیدالدین فضل اله 98/02/10
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از عملیات مرمت آسفالت معابر پایتخت 98/02/10
بازدید مهندس صبوری از زیرگذر کوی نصر و زیرگذر استاد معین 98/02/09
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/02/02
بازدید شبانه سرپرست معاونت فنی و عمرانی از عملیات مرمت روکش آسفالت معابر پایتخت 98/01/29
بازدید مهندس هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/01/29
بازدید مهندس صبوری از پروژه های زیرگذر کوی نصر، تونل-زیرگذر استاد معین، کندروهای نواب، خیابان بریانک، موزه هفت چنار و پروژه های منطقه 10 - 98/01/25
بازدید مهندس صبوری از پروژه های عمرانی منطقه 12 - 98/01/20
جلسه و بازدید مهندس صبوری از پروژه های تقاطع غیرهمسطح باقرشهر و زیرگذر استاد معین 97/12/12