جلسه و بازدید مهندس صبوری از پروژه های تقاطع غیرهمسطح باقرشهر و زیرگذر استاد معین 97/12/12
بازدید شهردار تهران از مجموعه رازی 98/02/19
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه های زیرگذر کوی نصر و تونل - زیرگذر امتداد استاد معین 98/02/17
بازدید عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران از پروژه احداث ساختمان خانه شهر 98/02/15
بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از پروژه های احداث مجموعه رازی و بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/02/12
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از پروژه احداث پل دسترسی بزرگراه چمران به خیابان رشیدالدین فضل اله 98/02/10
بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از عملیات مرمت آسفالت معابر پایتخت 98/02/10
بازدید مهندس صبوری از زیرگذر کوی نصر و زیرگذر استاد معین 98/02/09
بازدید مهندس صبوری از پروژه زیرگذر کوی نصر 98/02/02
بازدید شبانه سرپرست معاونت فنی و عمرانی از عملیات مرمت روکش آسفالت معابر پایتخت 98/01/29
بازدید مهندس هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار 98/01/29
بازدید مهندس صبوری از پروژه های زیرگذر کوی نصر، تونل-زیرگذر استاد معین، کندروهای نواب، خیابان بریانک، موزه هفت چنار و پروژه های منطقه 10 - 98/01/25
بازدید مهندس صبوری از پروژه های عمرانی منطقه 12 - 98/01/20
UMG-FreeContentList