ساخت و تکمیل پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران

هدف راهبردی از ايجاد پايگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران، مهيا كردن بستر عملياتی و تاكتيكی مناسب سيستم مديريت بحران شهر تهران برای تحقق اقدامات پيشگيری، آمادگی و مقابله در بحران‌های مختلف به ويژه بحران‌های طبيعی بزرگ نظير زلزله و به عبارتی تاکتیک پذیر نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران می‌باشد. در این راستا از سال 1397 شرکت یادمان سازه وظیفه ساخت و تکمیل پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران را با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برعهده دارد.


انواع پايگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران

پايگاه‌های ويژه پشتیبانی مدیریت بحران مناطق
پايگاه ويژه، پايگاهی است كه صرفا با كاركردهای اختصاصی مديريت بحران احداث شده و ستاد مديريت بحران مناطق در آن فعال و موارد مرتبط با ستاد مديريت بحران منطقه مورد پيگيری قرار می‌گيرد.
پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران نواحی
این پايگاه‌ها جهت استقرار ستادهای مديريت بحران نواحی، تيم‌های واكنش اضطراری سازمان‌های امدادی و ذخيره‌سازی تجهيزات امدادرسانی و تغديه اضطراری در نظر گرفته شده اند، از اين پايگاه‌ها در راستای شناسايی نقاط آسيب پذير و بحران‌زا، تهيه و به روز رسانی اطلاعات محدوده، برگزاری دوره های آموزشی عمومی وتخصصی، راهبری تشكيل گروه های مديريت بحران اماكن وسازماندهی گروههای دواطلب واكنش اضطراری استفاده می شود.
پايگاه‌های استان های معين 
بنا به نقش مهم و بی بديل استان‌های معين تهران (استان های البرز، قم، مازندران، سمنان و مركزی) به عنوان اصلی‌ترين واحدهای كمكی در امر امدادرسانی در زمان بحران، پایگاه‌های مذکور با هدف دپوی تجهيزات و محلی برای استقرار گروه‌های اعزامی در نظر گرفته شده است.اجزای تشکیل دهنده پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران
هر پايگاه با زيربنایی حدود 1250 متر مربع فضای مسقف احداث می شود که از دو قسمت اداری و پشتیبانی به شرح زیر تشکیل شده است:
قسمت اداری: شامل اتاق‌های اطلاعات، اداری و کارشناسی، اتاق اداری جهت استقرار نمایندگان آتش نشانی، هلال احمر و اورژانس، اتاق کنترل و بی سیم، سالن فرماندهی منطقه / ناحیه، اتاق مدیریت ستاد و محل نصب و نگهداری دستگاه های شتاب نگار.
قسمت پشتیبانی: شامل انبارهای تخصصی جهت سازمان های مستقر در پایگاه و انبار اصلی پایگاه جهت تجهیز برای مواقع ضروری و مواجه شدن با بحران‌های احتمالی.
فضاهای پيرامونی: شامل محوطه‌سازی و حصارکشی، نگهبانی، اتاق دیزل ژنراتور، برق اضطراری، مخزن سوخت و در صورت امکان پد هلی کوپتر.ويژگی‌های ساختمانی و تأسيسات پايگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران
عليرغم تفاوت‌های قابل انتظار در ابعاد زمين، موقعيت و دسترسی، ساختمان پايگاه‌ها دارای نقشه واحد می باشند.
سازه اين پايگاه‌ها از دو قسمت تشكيل شده‌است:
سازه اصلی، كه به صورت قاب فلزی سبک (سوله) در نظر گرفته شده است.
سازه داخلی، كه ساختمانی یک طبقه با اسكلت فولادی و سقف کامپوزیت می باشد.
همچنين پيش بينی مخزن آب اضطراری (حداقل 17000 لیتر)، ‌ژنراتور برق اضطراری (120KVA) مخزن سوخت اضطراری (15000 لیتر) نیز باعث می‌شود كه در صورت قطع شريان‌های حياتی پس از حادثه، كارایی این پایگاه ها حفظ شود.