فهرست مناقصات مناطق 22 گانه

ردیف

منطقه

عنوان

تاریخ درج آگهی

مشاهده متن آگهی

1 16 ساماندهی و بهسازی انهار و جداول فرسوده ضلع شرق خیابان اسم زمانی 97/09/12
ورود
2 16 احداث دفتر فضای سبز بوستان سردار جنگل
97/09/12
ورود
3 16 احداث اتاق های نگهبانی بوستان های بعثت ،اسفند ،میلاد ،سردار جنگل ، ارکیده و مادر
97/09/12
ورود
4 16 بازسازی اتاق های کارگری بوستان های 22 بهمن،بعثت ،مقابل ساختمان ناحیه 5 و غیره
97/09/12
ورود