اخبار اداره کل هماهنگی
شاخه

انتصاب مدير حراست اداره كل هماهنگي مناطق و سازمانها شهرداری تهران

دسامبر03انتصاب مدير حراست اداره كل هماهنگي مناطق و سازمانها شهرداری تهران
Created by اداره کل هماهنگی on 03/12/2019 09:06:00 ق.ظ

مراسم تکریم و معارفه حراست اداره كل هماهنگي مناطق و سازمانها  با حضور مهندس بزمونه مدیر اداره کل هما...
Read More..

برگزاری نشست تخصصی یکصد و پنجاه و نهمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار

اُكتبر20برگزاری نشست تخصصی یکصد و پنجاه و نهمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار
Created by اداره کل هماهنگی on 20/10/2019 02:57:00 ب.ظ

روز سه شنبه مورخ 98/07/23 جلسه ای با حضور اعضای کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و هیات ...
Read More..

نشست تخصصی نظارت بر اجرای عملیات حفاری برای روسای توسعه و زیر ساخت مناطق و نواحی ۱۲۲ گانه

اُكتبر15نشست تخصصی نظارت بر اجرای عملیات حفاری برای روسای توسعه و زیر ساخت مناطق و نواحی ۱۲۲ گانه
Created by اداره کل هماهنگی on 15/10/2019 08:24:00 ق.ظ

اولین نشست تخصصی نظارت بر اجرای عملیات حفاری برای روسای توسعه و زیر ساخت مناطق و نواحی ۱۲۲ گانه
Read More..

برگزاری کارگاه آموزشی فهرست بها تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو

اُكتبر08برگزاری کارگاه آموزشی فهرست بها تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو
Created by اداره کل هماهنگی on 08/10/2019 09:23:00 ق.ظ

برگزاری کارگاه آموزشی فهرست بها تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو بهمراه ارایه پاورپونت آموزشی اشک...
Read More..

ابلاغ مصوبه شماره 158 به کلیه مناطق 22گانه سازمان ها و شرکت های تابعه

اُكتبر07ابلاغ مصوبه شماره 158 به کلیه مناطق 22گانه سازمان ها و شرکت های تابعه
Created by اداره کل هماهنگی on 07/10/2019 03:08:00 ب.ظ

تصویر مصوبه شماره 158 مورخ 1398/06/26 ...
Read More..

برگزاری نشست تخصصی بیستمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و هشتمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار

سپتامبر17برگزاری نشست تخصصی بیستمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و هشتمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار
Created by اداره کل هماهنگی on 17/09/2019 05:20:00 ب.ظ

روز سه شنبه مورخ 98/06/26 جلسه ای با حضور اعضای کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و هیات ...
Read More..

سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها منصوب شد

ژوئن24سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها منصوب شد
Created by اداره کل هماهنگی on 24/06/2019 10:56:00 ق.ظ

مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی حکمی دکتر "امیرعلی بزمونه" را به سمت سرپر...
Read More..

برگزاری نشست تخصصی هجدهمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و ششمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار

ژوئن22برگزاری نشست تخصصی هجدهمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و ششمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار
Created by اداره کل هماهنگی on 22/06/2019 02:25:00 ب.ظ

روز سه شنبه مورخ 98/03/28 جلسه ای با حضور اعضای کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و هیات ...
Read More..

برگزاری نشست تخصصی هفدهمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و پنجمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار

مه18برگزاری نشست تخصصی هفدهمین کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و یکصد و پنجاه و پنجمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار
Created by اداره کل هماهنگی on 18/05/2019 09:08:00 ق.ظ

روز سه شنبه مورخ 98/02/24 جلسه ای با حضور اعضای کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و هیات ...
Read More..

برگزاری نشست تخصصی صدوپنجاه و چهارمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار

آوريل28برگزاری نشست تخصصی صدوپنجاه و چهارمین هیات رسیدگی به عملکرد عاملین همکار
Created by اداره کل هماهنگی on 28/04/2019 08:51:00 ق.ظ

روز سه شنبه مورخ 98/02/03 جلسه ای با حضور اعضای کمیته ارزیابی و ارزشیابی تولیدکنندگان آسفالت و هیات ...
Read More..