اخبار سازمان مهندسی و عمران
شاخه
پیشرفت 72 درصدی طرح مرمت معابر بزرگراهی پایتخت

پیشرفت 72 درصدی طرح مرمت معابر بزرگراهی پایتخت

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/19 | 10:06
تبريك روز جهاني معلولان به همكاران معلول سازماني

تبريك روز جهاني معلولان به همكاران معلول سازماني

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/13 | 17:10
ارزیابی عملکرد 6 ماهه نخست معاونت فنی و عمرانی در سال 97

ارزیابی عملکرد 6 ماهه نخست معاونت فنی و عمرانی در سال 97

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/13 | 16:08
تقدیر از بسیجیان شاغل در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

تقدیر از بسیجیان شاغل در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/13 | 16:01
تسهیل دسترسی به شهرک های پیرامونی بلوار ارتش

تسهیل دسترسی به شهرک های پیرامونی بلوار ارتش

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/12 | 17:58
تقدير از پرسنل بازنشسته سازمان

تقدير از پرسنل بازنشسته سازمان

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/6 | 17:40
معارفه معاون اجرايي سازمان

معارفه معاون اجرايي سازمان

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/6 | 17:18
درگذشت ناگهاني همكار گراميمان مرحوم مغفور شادروان رضا كاظمي

درگذشت ناگهاني همكار گراميمان مرحوم مغفور شادروان رضا كاظمي

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1397/9/6 | 09:32