اخبار سازمان مهندسی و عمران
شاخه
بازدید رئیس شورای شهر از 2 پروژه عمرانی

بازدید رئیس شورای شهر از 2 پروژه عمرانی

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/26 | 17:27
تلاش برای تکمیل 5 پروژه اولویت دار عمرانی تا پایان سال جاری

تلاش برای تکمیل 5 پروژه اولویت دار عمرانی تا پایان سال جاری

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/20 | 17:57
آگهي فراخوان مناقصه عمومي- خريد 80 هزار تن آسفالت از بخش خصوصي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي- خريد 80 هزار تن آسفالت از بخش خصوصي

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/20 | 08:22
لزوم اطلاع رسانی و انعکاس گسترده تر تحولات زیرساختی پایتخت

لزوم اطلاع رسانی و انعکاس گسترده تر تحولات زیرساختی پایتخت

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/20 | 08:09
بازدید عضو هیئت رئیسه شورا از 2 پروژه عمرانی

بازدید عضو هیئت رئیسه شورا از 2 پروژه عمرانی

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/13 | 17:19
مرمت بیش از 41 هزار نقطه خرابی در سطح معابر شهر تهران

مرمت بیش از 41 هزار نقطه خرابی در سطح معابر شهر تهران

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/12 | 17:22
انجام مرحله سوم انحراف ترافیک در بزرگراه آزادگان

انجام مرحله سوم انحراف ترافیک در بزرگراه آزادگان

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/9 | 16:11
آگهي فراخوان مناقصه عمومي - ارائه كليه خدمات بيمه اي سازمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي - ارائه كليه خدمات بيمه اي سازمان

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/6/9 | 14:13