اخبار سازمان مهندسی و عمران
شاخه
فرا رسيدن ايام شهادت حضرت امام علي(ع) تسليت و تعزيت باد

فرا رسيدن ايام شهادت حضرت امام علي(ع) تسليت و تعزيت باد

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/3/5 | 10:53
رینگ 7 کیلومتری بوستان پردیسان مرمت می شود

رینگ 7 کیلومتری بوستان پردیسان مرمت می شود

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/3/4 | 11:52
استفاده از اجزای سازه پل فلزی کوی نصر برای برپایی پل سبز زندگی

استفاده از اجزای سازه پل فلزی کوی نصر برای برپایی پل سبز زندگی

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/2/31 | 12:44
2 دلیل عمده برچیدن پل فلزی کوی نصر

2 دلیل عمده برچیدن پل فلزی کوی نصر

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/2/29 | 11:42
تکمیل عملیات احداث کندروی غربی بزرگراه شهید نواب صفوی، بزودی

تکمیل عملیات احداث کندروی غربی بزرگراه شهید نواب صفوی، بزودی

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/2/25 | 15:18
آغاز عملیات حفاری بخش تونلی زیرگذر استاد معین، بزودی

آغاز عملیات حفاری بخش تونلی زیرگذر استاد معین، بزودی

سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

1398/2/22 | 10:02