روند احداث زیرگذر کوی نصر 98/06/31
روند احداث زیرگذر کوی نصر 98/06/26
زیرگذر کوی نصر 98/05/22
زیرگذر کوی نصر 98/05/01
جلسه هماهنگی با پلیس راهور در خصوص روند احداث زیرگذر کوی نصر 98/04/29
زیرگذر کوی نصر 98/03/18
بازدید مدیران و کارشناسان شرکت مخابرات استان تهران از پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/03/04
نشست مشترک نمایندگان پلیس راهور با دست اندرکاران اجرایی پروژه احداث زیرگذر کوی نصر 98/02/17
زیرگذر کوی نصر 98/01/24
زیرگذر کوی نصر (تقاطع غیرهمسطح چمران - جلال آل احمد) 97/11/21
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 97/11/15
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 97/09/18
بازدید مهندس سرمدی و مهندس ملک جعفریان مدیرکل مخابرات استان تهران از پروژه زیرگذر کوی نصر 97/07/24
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 96/7/18
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 96/5/25
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 96/4/13
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 96/1/26
زیرگذر گیشا 95/10/29
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 95/8/29