داوری نهایی پل دسترسی دریاچه به بوستان چیتگر 97/04/05
جلسه داوران با برگزیدگان مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر 97/03/05
اعلام نتایج مرحله نخست مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر 97/02/29
آغاز روند داوری و اعلام نتایج مرحله نخست مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر 97/02/26
بازدید رئیس و اعضای شورای شهر تهران از طرح های رسیده به مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر 97/02/26
نخستین گردهمایی کتابخانه ها و مراکزاسناد شهرداری تهران 96/07/17
نشست تخصصی شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی و بزرگراه های شهر تهران 96/06/29
افتتاح محل جدید کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 96/05/22