بازدید مهندس معزی از پروژه های زیرگذر یادگار امام، استاد معین و کوی نصر 97/07/29
بازدید مهندس معزی از پروژه ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/25
بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/18
بازدید مهندس معزی از پروژه های بزرگراه بروجردی ، کارخانجات آسفالت و ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/16
بازدید مهندس معزی از پروژه های احداث زیرگذر کوی نصر و زیرگذر دوربرگردان جنوب به جنوب یادگار امام 97/07/08
بازدید مهندس معزی از پروژه های ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و پل های تقاطع ثامن 97/07/04
بازدید مهندس معزی از پروژه ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/07/01
بازدید شهردار تهران از پروژه ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/06/27
بازدید مهندس معزی از پروژه های زیرگذر جنوب به جنوب یادگار امام، زیرگذر استاد معین و زیرگذر کوی نصر 97/06/25
بازدید مهندس معزی از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی 97/06/21
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 22 - 97/06/21
بازدید مهندس معزی از پل دوربرگردان شمال به شمال تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خیابان نلسون ماندلا 97/06/11
بازدید مهندس معزی از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و پل های تقاطع ثامن 97/06/07
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 3 --- 97/06/04
بازدید شهردار و رئیس شورای شهر تهران از پروژه های عمرانی پایتخت 97/05/27
بازدید مهندس معزی از آخرین وضعیت 5 پروژه عمرانی 97/05/23
نشست معاونان شهردار تهران درخصوص پروژه های احداث زیرگذر کوی نصر و بزرگراه نجفی رستگار 97/05/21
بازدید مهندس معزی از ادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی و تقاطع غیرهمسطح ارتش - صیاد شیرازی 97/05/10
بازدید مهندس معزی از پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران - جلال آل احمد 97/05/09
جلسه مهندس معزی با اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران 97/05/08
بازدید مهندس معزی از پروژه های پارکینگ طبقاتی نیایش و تونل آرش - اسفندیار 97/05/07
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 17 و 18 - 97/04/27
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 21 - 97/04/20
بازدید مهندس معزی از پروژه های عمرانی منطقه 9 - 97/04/13
بازدید مهندس معزی از پایانه جدید شرق 97/04/07
بازدید میدانی مهندس معزی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژهای عمرانی جنوب و شرق پایتخت 97/03/30
بازدید مهندس معزی معاون جدید فنی و عمرانی شهرداری تهران از 4 پروژه عمرانی 97/03/24
صفحه 1 2