شاخه
احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه باقر شهر
احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه باقر شهر
 
83%
شروع: 1391/07/15
افتتاح: اسفند 1398
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - گاندی
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - گاندی
 
40%
شروع: 1397/11/01
افتتاح: زمستان 1398
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل رسالت- حقانی
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل رسالت- حقانی
 
38%
شروع: 1397/09/13
افتتاح: زمستان 1398
تکمیل سوله بازیافت و اسکان کارگری
تکمیل سوله بازیافت و اسکان کارگری
 
75%
شروع: 1397/11/14
افتتاح: زمستان 1398
احداث سوله انبار
احداث سوله انبار
 
35%
شروع: 1397/11/14
افتتاح: زمستان 1398
احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده منطقه 15
احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده منطقه 15
 
30%
شروع: 1397/12/28 شروع تکمیل
افتتاح: زمستان 1399
احداث ایستگاه های پایش باران سنجی و آب سنجی
احداث ایستگاه های پایش باران سنجی و آب سنجی
 
14%
شروع: اسفند 1395
افتتاح: 1400
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
 
82%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: بهمن 1398
آماده سازی محدوده شمالی و جنوبی محور نیلوفری
آماده سازی محدوده شمالی و جنوبی محور نیلوفری
 
63%
شروع: 1397/08/26
افتتاح: تابستان 1399
احداث پارکینگ عمومی امیرکبیر منطقه 14
احداث پارکینگ عمومی امیرکبیر منطقه 14
 
50%
شروع: شروع تکمیل 1397/10/17
افتتاح: پاییز 1399
احداث پارکینگ های عمومی طبقاتی (فرهنگ)
احداث پارکینگ های عمومی طبقاتی (فرهنگ)
 
23%
شروع: 1393
افتتاح: زمستان 1400
مجموعه فرهنگی رازی
مجموعه فرهنگی رازی
 
95%
شروع: 1389
افتتاح: زمستان 1398
مسجد آدینه
مسجد آدینه
 
11%
شروع: 1397 شروع تکمیل
افتتاح: 1400
مسجد حضرت حجت
مسجد حضرت حجت
 
11%
شروع: شروع تکمیل 1396
افتتاح: 1400
بهسازی و مقاوم سازی  لرزه ای پل همت - شیخ فضل الله
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - شیخ فضل الله
 
50%
شروع: 1395/01/01
افتتاح: زمستان 1398
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
 
0%
شروع: اردیبهشت 1397
افتتاح: آذر 1397
بهسازی و مقاوم سازی  لرزه ای پل همت - کن
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - کن
 
65%
شروع: خرداد 1396
افتتاح: زمستان 1398
بازسازی کانال های هرنجی تا خیابان قم
بازسازی کانال های هرنجی تا خیابان قم
 
94%
شروع: زمستان 1393
افتتاح: 1398
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
 
59%
شروع: 1394/01/29
افتتاح: اسفند 1399
بزرگراه شهید رستگار  و تقاطع های مربوطه
بزرگراه شهید رستگار و تقاطع های مربوطه
 
86%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: فاز اول اسفند 1398
 پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
 
63%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98