شاخه
احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه باقر شهر
احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه باقر شهر
 
83%
شروع: 1391/07/15
افتتاح: اسفند 1398
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - گاندی
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - گاندی
 
40%
شروع: 1397/11/01
افتتاح: زمستان 1398
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل رسالت- حقانی
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل رسالت- حقانی
 
38%
شروع: 1397/09/13
افتتاح: زمستان 1398
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
 
82%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: بهمن 1398
بهسازی و مقاوم سازی  لرزه ای پل همت - شیخ فضل الله
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - شیخ فضل الله
 
50%
شروع: 1395/01/01
افتتاح: زمستان 1398
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
 
0%
شروع: اردیبهشت 1397
افتتاح: آذر 1397
بهسازی و مقاوم سازی  لرزه ای پل همت - کن
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای پل همت - کن
 
65%
شروع: خرداد 1396
افتتاح: زمستان 1398
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
 
59%
شروع: 1394/01/29
افتتاح: اسفند 1399
بزرگراه شهید رستگار  و تقاطع های مربوطه
بزرگراه شهید رستگار و تقاطع های مربوطه
 
86%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: فاز اول اسفند 1398
 پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
 
63%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98