شاخه
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
زيرگذر تقاطع خيابانهاي استاد معين و آزادي
 
27%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: پاییز 1398
مجموعه رازی
مجموعه رازی
 
87%
شروع: 1389
افتتاح: زمستان 1398
مسجد آدینه
مسجد آدینه
 
11%
شروع: 1397
افتتاح: 1400
مسجد حضرت حجت
مسجد حضرت حجت
 
11%
شروع: 1396
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل همت - شیخ فضل الله
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل همت - شیخ فضل الله
 
41%
شروع: فروردین 1397
افتتاح: تابستان 1398
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل نیایش - فرحزادی
 
0%
شروع: اردیبهشت 1397
افتتاح: آذر 1397
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل همت - کن
بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی پل همت - کن
 
63%
شروع: خرداد 1396
افتتاح: تابستان 1398
بازسازی کانال های هرنجی و هلال احمر
بازسازی کانال های هرنجی و هلال احمر
 
58%
شروع: زمستان 1393
افتتاح: 1400
جمع آوری و هدایت آب های سطحی محدوده خیابان خاوران
جمع آوری و هدایت آب های سطحی محدوده خیابان خاوران
 
69%
شروع: زمستان 1393
افتتاح: زمستان 1398
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب
 
59%
شروع: 1394/01/29
افتتاح: اسفند 1399
بزرگراه شهید نجفی رستگار  و تقاطع هاي مربوطه
بزرگراه شهید نجفی رستگار و تقاطع هاي مربوطه
 
82%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: اسفند 1398
 پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
پروژه مجتمع درمانی، تحقيقاتی و آموزشي رويان
 
17%
شروع: 1394/05/12
افتتاح: در صورت تامین مالی فقط تا تحکیم پروژه
احداث بزرگراه 76 متري سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متري سعيدآباد (شهید بروجردی)
 
58%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98