08/23/2019 - جمعه 1 شهريور 1398

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران بشمار میاید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند.

البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران را نيز افزود. معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ( 3 سازمان و 2 شركت ) می باشد.

درختواره ماموریت ها و وظایف کلان معاونت فنی و عمرانی

پروژه های شاخص

مرکز ارتباطات بین المللی تهران (برج میلاد)
مرکز ارتباطات بین المللی تهران (برج میلاد)
پیشرفت فیزیکی: %
شروع: زمستان 1376
افتتاح: بهره برداری مهرماه 1387
مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب
مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب
پیشرفت فیزیکی: %
شروع: شهریور 1390
افتتاح: اردیبهشت ماه 1395 ( همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )
زيرگذر تقاطع خيابان هاي استاد معين و آزادي
زيرگذر تقاطع خيابان هاي استاد معين و آزادي
پیشرفت فیزیکی: 41%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: پاییز 1398
پل های باقیمانده تقاطع امام علی (ع)– شهید صیاد - ارتش
پل های باقیمانده تقاطع امام علی (ع)– شهید صیاد - ارتش
پیشرفت فیزیکی: 86%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: زمستان 1398
سازمان ها و شرکت ها
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان مهندسی و عمران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سازمان مشاور فنی و مهندسی
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سازمان عمرانی مناطق
شرکت خاکریز آب
شرکت خاکریز آب
شرکت یادمان سازه
شرکت یادمان سازه