04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اطلاعیه شماره 5 (97/01/21): 
ضمن تبریک فرارسیدن سال نو: بدینوسیله یادآور می شود که تاریخ تحویل اسناد مرحلۀ اول مسابقه طبق اطلاع رسانی های پیشین به قوت خود باقی و دوشنبه مورخ 1397/02/10 می باشد. 
نحوۀ ارایۀ آثار نیز همچنان در چارچوب موارد اعلام شده درمتن فراخوان منعکس در سایت حاضر است.
با عنایت به نتایج تعاملات صورت گرفته درجلسۀ مورخ 1396/12/20، شرکت کنندگان مسابقه می توانند درصورت لزوم نسبت به تنظیم و ارایۀ گزارش مباحث مورد نظرخود در طرح پیشنهادی اقدام نمایند (درقطع A4) .  
لازم به ذکر است اسناد مسابقه باید طی نامۀ رسمی به همراه فایل مدارک ارسالی توسط شرکت کنندگان یا نمایندۀ آنها با ارایۀ کارت شناسایی و معرفی نامه تحویل داده شوند.
اسناد مسابقه توسط دبیرخانه با نظارت حراست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در زمان مقرر تحویل گرفته خواهد شد.


اطلاعیه شماره 4 (96/12/23): 
با عنایت به نتایج جلسۀ مورخ 96/12/20 برگزار شده در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و نظر به در پیش رو بودن تعطیلات نوروزی، ضروری است برای دریافت بستۀ دوم اطلاعات تکمیلی پایه به دبیرخانه این سازمان (خیابان حافظ شمالی، ساختمان 559، طبقۀ پنجم، شماره های تماس: 96020203-96020399 ) مراجعه نمایید.

اطلاعیه شماره 3  (96/12/15):
دومین جلسۀ تعامل و تبادل نظر مسابقه، روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 ساعت 16:00 در سالن شهید جهان آرا واقع در طبقه چهارم ساختمان حوزۀ معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار می گردد. حضور کلیۀ شرکت کنندگان در مسابقه در جلسۀ مذکور الزامی می باشد.

 

اطلاعیه شماره 2 (96/12/13):
بدینوسیله فهرست آخرین ترکیب اعضای هیئت داوران به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف- هیات داوران اصلی :
- جناب آقای دکتر پیروز حناچی
- جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی
- جناب آقای دکتر حامد مظاهریان
- جناب آقای مهندس سید جواد میرحسینی
- جناب آقای دکتر شاهین حیدری
- جناب آقای مهندس ابوالقاسم وحدتی اصل
- جناب آقای مهندس امیرمحمد صباحی موسوی
ب-داور علی البدل:
- جناب آقای دکتر کیوان آقابیگ ایگلی

بدینوسیله شماره فاکس دبیرخانه اصلاح می گردد:
فاکس: 88910852

اطلاعیه شماره 1 (96/12/07):
با عنایت به نتایج جلسۀ فوق العادۀ هیئت داوران مسابقه در تاریخ 1396/11/28، زمان تحویل آثار مرحلۀ دوم مسابقه از تاریخ 1397/3/1 به تاریخ 1397/3/19 تغییر یافت.


مسابقۀ طراحی اتصال پهنۀ جنوبی دریاچۀ شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر

مقدمه
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در نظر دارد "طراحی اتصال پهنۀ جنوبی دریاچۀ شهدای خلیج فارس به بوستان جنگلی چیتگر" را به عنوان یک فضای شاخص شهری از طریق مسابقه در سطح گسترده و با هدف نیل به ایده ها و تفکرات جدید و خلاقانه در عرصه معماری و شهرسازی؛ با ایجاد فضایی ارزنده و ماندگار، به اجرا بگذارد.انتظار می رود طرح علاوه بر استفاده از آخرین امکانات تکنولوژیک روز جاری در کشور دارای ویژگیهای مناسب به عنوان یک فضای شاخص در شهر باشد.

اهداف طرح
1ـ تأمین آرامش وامنیت کلیۀ استفاده کنندگان ازطرح درتمام مدت شبانه روز
2ـ عبورآسان ومطمئن پیاده و دوچرخه ازمعابر ایجاد شده وتسهیل دسترسی شهروندان از مجموعۀ بوستان جنگلی چیتگر به دریاچه با حفظ هویت محدودۀ طرح وتقویت جنبه های طبیعت درگردشگری
3ـ طرح باید ضمن برخورداری از ارزشهای زیبایی شناسانه، دارای نوآوری و خلاقیت بوده و از ویژگی‌های فرهنگ معماری ملی و زیست محیطی ایران بهره‌مند گردد. همچنین نگاه به طرح باید در راستای ارتقاء کیفی محیط شهری اطراف، نمادی ایمن و ماندگار را تداعی نماید و از قابلیت اجرا برخوردار باشد
4ـ توجه به دسترسی آرام وایمن به محدوده وبهره گیری از روش های حمل ونقل دوستدار محیط زیست ( دوچرخه ، وسایط نقلیه وحمل وونقل برقی و.....) ، با کمترین پیامدها وآثار نامطلوب برحمل ونقل وترافیک محدودۀ پیرامون
5 ـ قابلیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی وغیردولتی ازطریق ایجاد جذابیت های اقتصادی درطرح مذکور
6ـ ایجاد فضای های مناسب ، مفرح و خاطره انگیز برای بهره گیری از دید ومنظر دریاچه و بوستان جنگلی
7ـ تأمین فضاهای لازم برای خدمات رسانی به عابرین پیاده و دوچرخه سواران درمراحل عبور و اسکان موقت
8ـ توجه به سازۀ پیشنهادی از دیدگاه صرفۀ اقتصادی ( اجرای طرح ، بهره برداری وتعمیر و نگهداری) ، باحفظ اصول زیبایی شناسی شهری
9ـ پیش بینی دسترسی های اضطراری وخدماتی وامدادی


مسابقه اتصال دریاچه به جنگل چیتگر


مبانی طراحی و مشخصات پروژه
ایده پردازی مبتنی براهداف تعیین شده در محدوده ای به وسعت تقریبی 30 هکتار (محدودۀ مداخله) درتعامل باعرصه های پیرامون (حوزه های بلافصل ، فراگیر و.....) صورت می پذیرد. لازم است طراح حوزه‌های مذکور را مبتنی بر ایده های خود با ارایۀ استدلال های لازم وکافی ، تعریف وتعیین می نماید.
مشخصات محدوده مورد نظر برای طراحی (نقشه های موقعیت زمین وضع موجود، درطرح تفصیلی و سایر طرح های مرتبط ، ابعاد و اندازه های زمین طرح و دیگر مشخصات مورد نیاز برای طراحی و...)  درپیوست شماره یک آورده شده است.

الزامات طراحی
رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور و استانداردهای روز دنیا در عرصه طراحی نما و قوانین و مقررات شهرداری تهران
توجه به معیارهای زیبایی شناسی همچون وحدت بصری، رنگ، فرم، مصالح به کار رفته در طرح و ...
برقراری ارتباط مطلوب با محیط پیرامون طرح
ایجاد یک اثر برجسته و ماندگار با هدف تأمین بهترین منظر شهری
نورپردازی مناسب
کمترین زمان ممکن اجرای طرح باکمترین اختلال درحیات شهری محدودۀ پیرامون
و سایراصولی که ازدیدگاه طراح می تواند موجب ارتقاء کیفیت طرح گردد.
مسابقه اتصال دریاچه به جنگل چیتگرمشخصات مسابقه

تقویم مسابقه
مسابقه در دو مرحله برگزار می گردد و پنج برگزیده مرحله اول جهت تکمیل ایده های خود به مرحله دوم راه خواهند یافت.

 

مرحلۀ اول مسابقه
1ـ برگزاری جلسۀ توجیهی وتوزیع اطلاعات مسابقه: 1396/11/28
2ـ اعلام کتبی مدعوین برای حضور در مسابقه : 1396/11/29
3ـ تحویل اسنادمرحله اول : 1397/02/10
4ـ بررسی طرحها واعلام نظر داوران :  1397/02/18

 

آغازاقدامات مرحلۀ دوم برای پنج طرح برگزیده بر اساس بیانیه هیات داوران

5ـ تحویل اسنادمرحلۀ دوم :  1397/03/19 
6ـ اعلام نظرداوران درخصوص مرحلۀ دوم مسابقه: یک هفتۀکاری پس از تاریخ تحویل اسناد مرحلۀ دوم

جوایز مسابقه
 به برندگان اول تا سوم مسابقه جوایز نقدی به انضمام لوح تقدیر و به نفرات چهارم وپنجم لوح تقدیر اهداء می شود.
توضیح مهم: جزییات دقیق جوایز متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه گزینش آثار
1ـ طرح های ارائه شده در مرحله اول بررسی و مورد قضاوت قرار گرفته پنج طرح برتر برگزیده خواهد شد.
2ـ طرح های پنجگانه مرحله اول در بازه زمانی تعیین شده به تکمیل طرح های پیشنهادی اقدام و نتایج را در زمان مقرر جهت داوری نهایی ارسال خواهند نمود.

نحوه ارائه آثار
- طراح در انتخاب ادبیات مورد نظر برای ارائه طرح پیشنهادی ، تعداد و مقیاس پلانها، مقاطع ، نماها، جزئیات، تصاویر سه بعدی، گزارش فنی و هر مورد دیگری که بیان طرح را غنای بیشتری ببخشد، (حداکثر پنج صفحه – SHEET – A1 ) مخیر و آزاد است.

 

آیین نامه و شرایط مسابقه
- کسانی می توانند طرح های خود را در مسابقه شرکت دهند که تا وقت معین شده در تقویم آمادگی (29/11/1396) خود را بصورت کتبی ارسال نموده باشند.
- حق چاپ پروژه ها با ذکر نام طراح برای متولیان امر برگزاری مسابقه مجاز است.
- با توجه به بین بخشی بودن موضوع مسابقه، به تشخیص هیأت داوران، شرکت کنندگان موظفند بصورت گروهی و با همراهی دیگر گرایش های تخصصی مرتبط در مسابقه شرکت نمایند.
- برگزار کننده در قبال تأخیر و یا خسارت وارده به مدارک ارسالی قبل از تحویل آن به دبیرخانه مسئولیتی ندارد. 
- شرکت کنندگان می توانند طرح‌های خود را در مهلت مقرر از طریق پست پیشتاز و یا به صورت حضوری( در ساعات اداری) به دبیرخانه مسابقه ارسال و تحویل نمایند.
- شرکت کنندگان باید مدارک طرح های پیشنهادی را تنها با کد دریافتی )که متعاقبا اطلاع رسانی می گردد) به دبیرخانه مسابقه تحویل نماید.
- یادآور می شود ذکر مشخصات طراح و سایر نشانه ها از قبیل لوگو، امضاء، نام و هرگونه نشانه های خاص در پشت و روی شیت های ارسالی، ممنوع است.
- کارفرما حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده در فرصت مناسب را برای خود محفوظ می دارد.
- هیچ یک از آثار رسیده مرجوع نخواهد شد. 
- طرح هایی که پس از زمان مقرر به دبیرخانه ارسال گردند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.


برگزارکنندگان
- سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

هیأت داوران
الف- هیات داوران اصلی
-   جناب آقای دکتر پیروز حناچی
-   جناب آقای مهندس سیدمحمد بهشتی

-   جناب آقای دکتر حامد مظاهریان
-   جناب آقای مهندس سیدجواد میرحسینی
-   جناب آقای دکتر شاهین حیدری
-   جناب آقای مهندس ابوالقاسم وحدتی اصل
-   جناب آقای مهندس امیرمحمد صباحی موسوی

ب – داور علی البدل
-   جناب آقای دکتر کیوان آقابیگ ایگلی

دبیرخانه
نام دبیرخانه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
نشانی: بلوار کریمخان -  خیابان حافظ شمالی ، ساختمان 559 ، طبقه پنجم
تلفن:  96020203
فاکس: 88910852
ایمیل:  cheet.comp.tet@gmail.com
سایت مرتبط: moshaver.tehran.ir