گروه نقشه برداری و GIS :

یکی از گروههای معاونت فنی و مهندسی گروه نقشه برداری و GIS سازمان می باشد. وظیفه قسمت نقشه برداری تهیه نقشه های توپوگرافی مورد نیاز پروژه های فنی و عمرانی شهرداری تهران می باشد. پرسنل این قسمت مرکب از دو نفر کارشناس نقشه برداری، دو نفر تکنسین نقشه برداری، دو نفر کمک نقشه بردار، چهار نفر کارگر فنی بوده که مجموعاً دو اکیپ نقشه برداری را تشکیل میدهند. پرسنل قسمت آتلیه فنی مرکب از سه نفرکارشناس و تکنسین می باشد. بخش GIS شامل یک نفر کارشناس GIS و یک نفر کارشناس نقشه برداری بوده که بصورت نیمه وقت با این قسمت همکاری می نماید. کارهای ارجاعی به واحد نقشه برداری عبارتند از تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:200، 1:500و 1:1000 شهری، پیاده سازی و میخکوبی مسیر راه و تهیه پروفیل های طولی و عرضی، نقشه برداری و تهیه مختصات گمانه های ژئوتکنیک، احیاء و تحویل نقاط نقشه برداری به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران جهت اجرا و سایر خدمات مربوطه می باشد. کارهای ارجاعی به واحد آتلیه فني عبارتست از نقشه کشی توپوگرافی، بزرگراه و تقاطع غیرهمسطح، سازه پل، معماری، آبهای سطحی و سایر خدمات مربوط به پلات و پرینت می باشد. تجهیزات مورد استفاده اکیپهای نقشه برداری عبارت از دو دستگاه دوربین توتال استیشن لایکا، سه پایه، ژالون، گیرنده GPS، دو دستگاه خودرو مزدا استیشن و سایر مواد مصرفی می باشد.
تجهيزات مورد استفاده قسمت آتليه فني عبارت از سه دستگاه کامپيوتر، پلاتر سایز A0، پرینتر رنگی سایزA3  و سایر ملحقات مربوطه می باشد.
در برخی از پروژه ها که خارج از ظرفیت کاری اکیپهای داخلی سازمان می باشد، نقشه برداری برون سپاری شده و وظیفه کنترل و نظارت مشاورین همکار نقشه بردار به عهده عوامل نقشه برداری سازمان مشاور می باشد.

مستندسازی مکانی نقشه ها، گزارشات، اسناد، مدارک و مشخصات طرح ها و پروژه های انجام شده در سازمان از اهداف اولیه تشکیل این واحد بود که به مرور با شناسایی اطلاعات ارزشمند و منحصر به فرد موجود در سازمان، واحد GIS موظف گردید بانک های اطلاعاتی مجزایی برای گروه های مطالعاتی مختلف تهیه نماید.