گروه مقاومسازی و نگهداشت پل و ابنیه :

گروه مقاوم سازی پل و ابنیه براساس پيشنهاد مدیر عامل سازمان به عنوان گروه فعال در زمینه مقاوم سازي و بازسازي پل­های شهر تهران تشکیل گرديد. در سال 1391 با دستور معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران، انجام مطالعات تعمیر و نگهداری پل­های تهران نیز به شرح وظایف این گروه افزوده شد و نام گروه به مقاوم­ سازی و نگهداشت پل و ابنیه تغییر یافت.

 هیات مقاوم سازی، کمیته تعمیر و نگهداری پل ها، بدنه مدیریت پروژه و کارشناسی به همراه مشاوران مقاوم­سازی، تعمیر و نگهداری، خدمات جنبی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختار گروه مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنیه را تشکیل می دهند. شایان ذکر است با توجه به اینکه مقاوم سازی سازه ها بلاخص سازه پل ها در ایران امری نوپا محسوب می گردد، به منظور هدایت علمی مشاورین، یک هیئت مقاوم سازی، متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر و صاحب نظران طراحی پل تشکیل گردید.

 از اهداف و ماموریت­های این  گروه می­توان موارد زیر را برشمرد:

    انجام مطالعات بهسازی لرزه ای پل ها و ابنیه شهر تهران

    انجام بازید مستمر و ارائه طرح تعمیر و نگهداری پل های شهر تهران