08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396

ورود اعضا

افتتاح محل جدید کتابخانه و مرکز اسناد تخصصی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 96/05/22

شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی شهرتهران با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین 96/04/26

شناسایی حفره های زیرسطحی معابر اصلی پایتخت با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین GPR تاریخ 96/03/31

کارگاه آموزشی شناسایی حفره های زیرسطحی با استفاده از دستگاه GPR تاریخ 96/03/28

بهره برداری از ساختمان جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/01/08

ساختمان جدید ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 95/11/30

عقد تفاهمنامه همکاری سازمان مشاور فنی و مهندسی با شرکت بهره برداری مترو تهران 95/09/24

نشست مشترک کارشناسان ایران و ایتالیا در زمینه پایش وضعیت پل‌های شهری 95/09/23