06/24/2017 - شنبه 3 تير 1396

ورود اعضا

کارگاه آموزشی شناسایی حفره های زیرسطحی با استفاده از دستگاه GPR تاریخ 96/03/28

بهره برداری از ساختمان جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 96/01/08

ساختمان جدید ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران 95/11/30

عقد تفاهمنامه همکاری سازمان مشاور فنی و مهندسی با شرکت بهره برداری مترو تهران 95/09/24

نشست مشترک کارشناسان ایران و ایتالیا در زمینه پایش وضعیت پل‌های شهری 95/09/23