06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

» واحدهای تابعه » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » درباره ما » مدیران


مدیران سازمان مشاور فنی و مهندسی

کامران مصطفوی
عباس فرهادیه

محمد ابرهیم رفیعی
غلامرضا معماریان

کیوان آقابیک
مهرداد ثابت
سعید احمری

کامران رحمتی شادباد
شهرام سلطانی کرمانشاهی
فرهاد بکیاسا
مهدی زمانی
علی عزالدین فرهنگ
شهرام یزدان دوست
یوسف علاادین
احسان مشیری
علیرضا زاهدی
مسعود نوین