04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

بازدید معاون هماهنگی و امور مناطق و سازمان ها و معاون فنی و عمرانی شهرداری از پروژه های عمرانی شهر تهران 96/07/04

گزارش عملکرد 12 ساله معاونت فنی و عمرانی در جلسه شورای شهر تهران 96/04/27

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه تونل ضربعلی زاده 96/04/24

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار (مهندس جاوید) از پروژه برج طغرل 96/04/16

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه آزادراه شوشتری و تونل ضربعلی زاده 96/04/15

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه زیرگذر سه راه تقی آباد 96/01/28

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه ادامه بزرگراه حکیم 96/01/28

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه ادامه بزرگراه حکیم 96/01/27

بازدید مهندس جاوید از پروژه تصفیه خانه دریاچه خلیج فارس و ساختمان ژئوتکنیک 95/12/07

بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه ادامه بزرگراه حکیم 95/12/01

بازدید از پروژه بهسازی محوطه پیرامونی برج آزادی 95/11/17

بازدید قائم مقام و معاون فنی وعمرانی شهرداری از پروژه بزرگراه شهید نجفی رستگار (دولت آباد) 95/09/02

تور شبگردی پروژه های مرمت آسفالت بزرگراه ها و بهسازی پل های سواره رو با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری و خبرنگاران 95/08/04

بازدید قائم مقام شهردار و معاون فنی وعمرانی شهرداری از پروژه های جنوب تهران 95/08/04

بازدید مهندس جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از ادامه بزرگراه حکیم 95/07/19

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) و مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از پروژه تقاطع ارتش - امام علی 95/06/29

بازدید رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از ادامه بزرگراه حکیم و تصفیه خانه دریاچه خلیج فارس 95/06/17

بازدید قائم مقام و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه ادامه بزرگراه حکیم 95/05/27

بازدید مهندس جاوید از پروژه ادامه بزرگراه حکیم 95/05/17

بازدید قائم مقام و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه های عمرانی منطقه 21 - 95/02/28

بازدید قائم مقام و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه ادامه بزرگراه حکیم و تونل شهدای غزه 95/02/20

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) و مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه های ادامه یادگار - بروجردی - تقی آباد و باقرشهر 95/02/15

سال 95 تا 96 94