09/19/2017 - سه شنبه 28 شهريور 1396

ورود اعضا

مدیرکل - ارتباط با اداره کل

  مهدی شریفیان

متولد  –  -
لیسانس عمرانسوابق اجرایی:

1- معاونت برنامه‌ریزی مناطق
2- معاونت تشکیلات اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها
3-


شماره تماس :
تلفن - فکس : 88892996
آدرس پست الکترونیکی : etebarat@omrani.tehran.ir