06/26/2017 - دوشنبه 5 تير 1396

ورود اعضا

شماره های تماس

 واحد
 نام و نام خانوادگی
 عنوان شغلی 
 شماره تلفن
مدیریتپرویز میزانیان
رئیس دفتر مدیر کل 96020130  
علی اصغر مودت
معاون برنامه ریزی 96020134
مرتضی صمدی
معاون هماهنگی و توسعه شهری 96020152
بهروز مخلص آبادی
کارشناس دفتر 96020131
اداره برنامه، بودجه و امور شورا
 
حامد آقابیک ایگلی
رئیس اداره بودجه 96020136
حسین جهانگیری
کارشناس 96020163
ملاحت حق بنده
کارشناس 96020156
اداره تشکیلات و بهبود روشها
 
حمیدرضا ابریشمی کیسمی
رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها 96020142
اداره ارزیابی عملکرد  
امیررضا جواهری
رئیس اداره ارزیابی 96020141
جمشید سلیمانیها
کارشناس 96020143
آرزو تجویدی
کارشناس 96020157
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
الهام نعیمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 96020155
شادی نادعلی
کارشناس 96020160
عباس جایمند
کارشناس 96020138
یاسر حمزه خانی
کارشناس 96020137
محمد جعفرزاده
کارشناس 96020140
اداره بررسی های فنی
 
امیررضا افضلی
رئیس اداره بررسی های فنی 96020195
سید حسین طباطبایی عقدا
کارشناس 96020146
اداره  توسعه شهری و زیر ساختها
 
امیرهوشنگ ملک شاهی طاهر
رئیس اداره توسعه شهری و زیر ساخت ها 96020150
سهیلا بادپر
کارشناس متخصص 96020161
عبداالله باریانی
کارشناس 96020144
میثم قنبری
کارشناس 96020147
ایمان شریفی
کارشناس 96020148
رسول صمدی
کارشناس 96020149
کامیار تیموریان
کارشناس 96020151