05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

شماره های تماس

 واحد
 نام و نام خانوادگی
 عنوان شغلی 
 شماره تلفن
مدیریت


 

مهدی شریفیان مدیرکل 96020130

علی اصغر مودت
معاون برنامه ریزی 96020134  
مرتضی سرمدی
معاون هماهنگی و توسعه شهری 96020152
پرویز میزانیان
رئیس دفتر مدیر کل 96020130
غلامرضا برزگر
کارشناس دفتر 96020131
اداره برنامه، بودجه و امور شورا
 
حامد آقابیک ایگلی
رئیس اداره بودجه 96020136
حسین جهانگیری
کارشناس 96020163
ملاحت حق بنده
کارشناس 96020156

مهدی رسائی کارشناس 96020049
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
الهام نعیمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 96020155
یاسر حمزه خانی
کارشناس 96020137
عباس جایمند
کارشناس 96020138
محمد جعفرزاده
کارشناس 96020140
محمود رنجبر زندرق
کارشناس تجهیزات ویژه 96020073
سمن خشنودی
کارشناس 96020027
اداره ارزیابی عملکرد  
علی اکبر زمانی محمودی
رئیس اداره ارزیابی 96020025
جمشید سلیمانیها
کارشناس 96020143
سیمین پوزشی
کارشناس 96020158

آرزو تجویدی
کارشناس 96020157
سید محمد سعید خاتمی
کارشناس 96020141
علی زارعی
کارشناس 96020072
مائده بهزادی
کارشناس 96020067
آسیه اصغرنسب بابلی
کارشناس 96020509
اداره  توسعه شهری و زیر ساختها
 
امیرهوشنگ ملک شاهی طاهر
رئیس اداره توسعه شهری و زیر ساخت ها 96020150
محمد دادجو
کارشناس پروژه های بزرگراهی 96020031
علی عبداالله باریانی
کارشناس طرح های آب و فاضلاب 96020144
امین جباری اصل
کارشناس طرح های برق و مخابرات 96020151
ایمان شریفی
کارشناس پروژه های تونلی و آبهای سطحی 96020148
رسول صمدی
کارشناس پروژه های پل و ابنیه 96020149
سیدحسین طباطبایی عقدا
کارشناس دفترفنی و نظارت زیرساختهای شهری 96020146
بهروز مخلص آبادی فراهانی
کارشناس هماهنگی و طرح های مطالعاتی 96020351
مهدی سعیدی
کارشناس پروژه های بزرگراهی 96020502
وحید صدیقی نسب
کارشناس طرح های آب و گاز 96020501
اداره تشکیلات و بهبود روش ها
 
حمیدرضا ابریشمی کیسمی
رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها 96020142

سعید واحدی کارشناس 96020066
میثم قنبری
کارشناس 96020147
اداره بررسی های فنی
 
امیررضا افضلی
رئیس اداره بررسی های فنی 96020159
جلال بابایی
کارشناس امور حفاری و مستندسازی 96020026
حسین سیستانی
کارشناس هماهنگی امور مناطق 96020071

سهیلا بادپر کارشناس هماهنگی امور دستگاه های خدماتی 96020066
شادی نادعلی
کارشناس سامانه زیرساخت های شهری 96020160

فاطمه اسماعیلی کارشناس زیرساخت های شهری 96020093
محمود نیکوئی فشتمی
نیروی خدماتی 96020145
مهدی میراخوری
نیروی خدماتی 96020145