05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » معرفی » اداره آموزش


اداره آموزش در یک نگاه

آموزش
آموزش و بهسازي مجموعه كنشهاي هدفمند، از پيش انديشيده شده و طرحريزي شده‌اي است كه با هدف افزايش اثربخشي فرد و سازمان، بطور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقاي سطح دانش، فنون، مهارتها، تجارب و نگرشهاي مربوط به بهبود عملكرد شغلي حال و آينده كاركنان مي‌پردازد.

 
آموزش كاركنان
به تمامي مساعي و كوشش هايي كه به منظور تغيير در ساختارهاي شناختي، ادراكي، حركتي، نگرشي و مهارتي كاركنان يك سازمان اطلاق مي گردد . به گونه اي كه موجب حصول توانمندي شده و سطح دانش، آگاهي، مهارتهاي فني، حرفه اي و شغلي آنها را ارتقا داده و رفتار مطلوب درآنها ايجاد مي نمايد، تا وظايف و مسئوليتهاي شغل خودرا به نحو مطلوب انجام دهند.


آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌ سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌ هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است. آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوسته استخدام‌ شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد.


اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت
پیشرفت و بالندگی هر کشور به انسان‌های آن کشور بستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با دانش است که یک جامعه را بالنده و پیشرفته می‌گرداند. تحقق توسعه، نیازمند پرورش نیروی انسانی باکیفیت و با صلاحیت است و پیشرفت همه‌جانبه بدون داشتن انسان‌ هایی فرهیخته و متمدن ممکن نیست. آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. و دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر است. چیرگی روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته‌ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت، مسئله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است.

معرفی مدیر آموزش

بهروز درویش      

 بهروز درویش

سوابق تحصیلی :

1)  دانش آموخته  ممتاز در مقطع دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با معدل (18/85)
2)  دانش آموخته ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با معدل (19/58)
3)  دانش آموخته نخبه و استعداد برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان کشور
4)  اخذ مدرک بین المللی زبان انگلیسی   IELTS


سوابق اجرایی :
مدیر آموزش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  
رئیس پایگاه دانش شهرداری منطقه چهار تهران
دبیر علمی کنفرانس بین المللی هنر ، صنایع دستی و گردشگری
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات کاربردی
مسئول پانل برنامه ریزی شهری در دومین همایش بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
دبیر کارگروه " محیط زیست شهری" در کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو کارگروه " ارتقای بهره وری سبز" برنامه جامع بهره وری کشور در سازمان ملی بهره وری ایران
عضو کمیته "کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران"


کتب :
 موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت‌ عمومي- خصوصي
نظریه ها و برنامه ریزی توسعه پایدار اجتماعی شهر ، اصول و ابعاد شهرهای زیست پذیر


مقالات :
1)  چالش و راهبردهای تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت با تاکید بر ممانعت از ساخت و ساز و تحقق بخشی به راهبرد صیانت و توسعه پایدار،  نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا ، انجمن جغرافیا ایران ، پاییز 1395

2)  بررسی میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی : شهر یزد)  ، مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ، بهار 1394

3)  شناسایی و تحلیل عوامل موثر در جمعیت پذیری شهر جدید پردیس ، مجله علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران

4) تحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و سطح‌بندی ساخت‌وسازهای مناطق شهری براساس میزان بهره‌مندی از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان) ، مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ، پاییز 1394

5) ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران ، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، جهان اسلام

6) ارزیابی و شناخت پیامدهای ناشی از افزایش رشد شهرنشینی در ایران و  دنیای مدرن ، همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت ، دانشگاه تربیت مدرس (قطب علمی جغرافیای سیاسی)

7) ارزیابی و شناخت دینامیک فضای شهری ، اولین کنفرانس ملی جغرافیا و گردشگری و منابع طبیعی و توسعه پایدار

8) بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش اعتماد میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی ، اولین همایش شهر سازی ایرانی اسلامی

9) بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي شورا يار هاي محلات شهر تهران ، اولین همایش شهر سازی ایرانی اسلامی

10) ارزیابی نقش موثر مدیریت بحران جهت به حداقل رساندن آسیب های زلزله در شهرها ( نمونه موردی : شهر تهران) ، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهر سازی

11)  بررسی و شناخت نقش اعداد مقدس در معماری ، همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

12) ارتقاء قابليت پياده مداري در محورهاي گردشگري بافت با ارزش تاريخي( نمونه موردي :محله جويباره اصفهان ،جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)

13) تحليل پراکنش فضايي خدمات تجاري بر اساس معيار ارزش ملک مناطق در زرين شهر با استفاده از مدل OWA ، جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)

14) محيط زيست پايدارشهري، اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تأكيد برجنوب شرق ايران