04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

اتمام عملیات بتن ریزی عرشه در مسیر شرق به غرب پل کریمخان 97/01/14

ادامه عملیات بتن ریزی عرشه شمالی پل کریمخان 97/01/14

نوسازی و تغییر وضعیت عرشه در باند شرق به غرب پل کریمخان 97/01/07

نوسازی و تغییر وضعیت عرشه در باند شرق به غرب پل کریمخان 97/01/07

تغییر وضعیت پل کریمخان 97/01/06

مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/08/29

مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/07/17

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع صدر - مدرس 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع صدر - شریعتی 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع همت - امام علی 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع همت - کردستان 96/04/25

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع چمران - ملاصدرا 96/04/25

آغاز عملیات مقاوم سازی و تبدیل وضعیت پل کریمخان به پل کامپوزیت بتنی 96/04/10

بازدید از 3 پل تقاطع یادگار - بلوار شهرداری، تقاطع جاده تهران ورامین - آوینی، تقاطع حافظ - جمهوری 95/11/25

مقاوم سازی زیرگذر هگمتانه (تقاطع اکباتان - ستاری) 94/04/14

مقاوم سازی زیرگذر هگمتانه (تقاطع اکباتان - ستاری) 94/03/11