02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396

ورود اعضا

» گزارش تصویری » سه راه تقی آباد


مراسم بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 96/03/10

پل و زیرگذر سه راه تقی آباد 96/02/02

زیرگذر سه راه تقی آباد 96/01/14

زیرگذر سه راه تقی آباد 95/11/20

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 95/08/04

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 95/07/17

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/03/18

بازدید مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/02/22

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/02/07