05/24/2017 - چهارشنبه 3 خرداد 1396

ورود اعضا

» گزارش تصویری » سه راه تقی آباد


پل و زیرگذر سه راه تقی آباد 96/02/02

زیرگذر سه راه تقی آباد 96/01/14

زیرگذر سه راه تقی آباد 95/11/20

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 95/08/04

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 95/07/17

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/03/18

بازدید مهندس جاوید (معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/02/22

تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد 94/02/07