04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

» معاونت » معرفی » درباره ما


آغاز فعالیت

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران بشمار میاید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند.
البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران را نيز افزود.
معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ( 3 سازمان و 2 شركت ) می باشد. اين حوزه در زيرمجموعه خود :

1- اداره كل برنامه‌ريزی و توسعه ‌شهری

2- اداره كل هماهنگی مناطق و سازمانها

3- اداره كل مالی و اداری

را دارد و نهادهای وابسته آن عبارتند ‌از :

1- سازمان مهندسی و عمران‌ شهر تهران

2- سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

3- سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

4- شركت خاكريزآب

5- شركت يادمان‌سازه

وظایف و مسئولیت ها

وظایف و مسئولیت های معاونت فنی و عمرانی به شرح ذیل است:

 • انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه هاي فني و عمراني با توجه به الويتها و نيازهاي تعيين شده در چار چوب برنامه هاي مصوب و سياست هاي شهرداري تهران
 • مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه فني و عمراني به منظور تهيه و تدوين مقررات و ضوابط جديد و بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشنهاد اصلاحات و لغو موارد غير اصولي و غير عملي
 • مطالعه و تحقيق در خصوص شيوه هاي طراحي و اجرايي و روشهاي نوين جهت انتخاب بهينه و ابلاغ به دفاتر تابعه و معاونت هاي فني و عمراني مناطق
 • نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط فني و عمراني و حسن اجراي امور فني و عمراني و ستادی
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي زمانبندي شده بر اساس برنامه هاي مصوب به منظور انجام مطالعات و طراحي و اجراي پروژه هاي فني و عمراني
 • تدوين استانداردها و معيارهاي مورد نياز براي امور فني و عمراني شهرداري تهران و اعمال و كنترل رعايت آنها
 • تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور بالا بردن سطح دانش فني و علمي پرسنل و مديران تابعه
 • صدور مجوز هاي حفاري در ارتباط با تاسيسات زيربنايي و عمومي شهر تهران بر اساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي قبلي و ترتيب مرمت و بازسازي آنها
 • انجام امور مالي، اخذ بودجه جاري و عمراني و هزينه مجموع طرحها و پروژه هاي عمراني مصوب شهرداري تهران و تهيه اسناد مربوطه بصورت قطعي
 • تعيين و پياده نمودن محور و پوسته طرحهاي اجرايي مصوب شهرداري تهران و تعيين و تصويب پروفيل هاي طولي و عرضي معابر و طرح هدايت آبهاي سطحي و پوسته و محور معابر 45 متري و بالاتر و تقاطع هاي مربوطه
 • برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت عمران شهري و طراحي در زمينه هاي مختلف مطالعاتي
 • ارتقاء كمي و كيفي و تسريع در اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي كه نياز به سرمايه گذاري شهرداري تهران دارد و يا اينكه با مشاركت سرمايه گذاران احداث خواهد شد.
 • طراحي و احداث بزرگراهها و تقاطع هاي غير همسطح
 • طراحي و احداث كانالهاي هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي شهر تهران
 • نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي آنها در برابر زلزله
 • تعمير و نگهداري و مقاوم سازي پلهاي سواره رو
 • تعمير و نگهداري سطح معابر شهر تهران ( آسفالت ـ جدول ـ پياده رو )
 • احداث پاركينگهاي طبقاتي
 • ساخت مجموعه هاي بزرگ مسكوني و ورزشي و تفريحي و تجاري و اداري
 • مديريت و راهبري پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي مناطق شهرداري تهران
 • احداث برج مخابراتي ميلاد و ساختمانهاي جنبي آن
 • بررسي و مطالعات لازم براي شناخت پروژه هاي قابل مشاركت با شهروندان و سرمايه گذاران
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني و اقتصادي داراي توجيه اقتصادي و اجتماعی

سیاست ها و برنامه ها

سیاست ها و برنامه های معاونت فنی و عمرانی بدین شرح است:

 • بهينه سازی و مديريت منابع و زمان در اجرای پروژه ها
 • گسترش شبكه معابر و بزرگراهی و احداث پلها و تقاطع غير همسطح
 • طرح ايجاد، توسعه و تجهيزات شبكه فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی
 • ايجاد اماكن و فضاهای ورزشی، تفريحی و فرهنگی
 • ايجاد و توسعه تأسيسات و فاضلاب شهری شامل
 • برنامه ريزی توسعه شهری شامل
 • نگاه بنیادین به امر آموزش به عنوان یک ضرورت مستمر به منظور ارتقاء دانش فنی و بهنگام سازی دانسته های شاغلین در پروژه ها
 • مديريت نيازها و تقاضای فنی و اولويت بندی باتوجه به محتويات فنی
 • اصلاح ساختار اجرايی و هماهنگ نمودن ساختار اجرايی پروژه ها متناسب با نيازهای شهری
 • تربيت پيمانكاران و مشاورين توانمند داخلی در اجرای پروژه های درون شهری
 • ارتقاء كيفی و كمی و تسريع در اجرای طرحهای عمرانی و رفع نيازهای اساسی زيربنايی شهر تهران
 • استفاده از معماری اصيل ايرانی با فرهنگ اسلامی در طراحی پروژههای شهری
 • اولويت بندی اجرای پروژه ها با عنايت به محروميت زدايی از مناطق بويژه در جنوب شهر
 • مقاوم سازی بافتهاي فرسوده
 • استقرار سيستم مديريت علمي در بخش نگهداری
 • راهبری صحيح و اصولی طرحهای جاری، برنامه ای و همچنين كليه مأموريتهايی كه حسب مورد در حوزه صلاحيت محول می گردد
 • تمركز بيشتر در بخش مطالعات اوليه هر پروژه جهت عدم بروز مشكلات در زمان اجرا و بهره برداري
 • تمركز تصميم گيري در خصوص شروع طرح هاي كلان عمران شهري و وجود ديد كلي در خصوص شهر و عدم تداخل موضوعي و اجرايي طرح ها

اهداف

اهداف معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شامل :

 • تكميل و تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي ناتمام گذشته در سطح شهر
 • ايجاد فرهنگ و ساختار اجرايي نگهداري معابر و پلهاي مهم در سطح شهر تهران
 • مقاوم سازي سازه ها و پلهاي استراتژيك شهر تهران در مقابل زلزله
 • آموزش پرسنل در سطوح مختلف اجرايي
 • تدوين و بكارگيري استانداردهاي ايمني حين اجراي پروژه در كارگاه ها و سايت پروژه ها
 • زيبا سازی محيط كارگاه و مديريت منطقه اجرای پروژه
 • اطلاع رسانی بموقع و مؤثر از روند اجرايی پروژه به مردم بويژه ساكنين محل
 • توسعه مخابرات شهری و بين شهری، امكانات رفاهی، اقامتی و گردشگری، ايجاد سالنهای برگزاری مراسم و جشنواره ها،‌ توسعه تجارت
 • پشتيبانی بموقع از پيمانكارها و كارگاهها از طريق توليدکنندگان عمده (سيمان – قير – آهن آلات و ...)
 • بكارگيری متدهای نوين و تلاش به منظور ارائه معماریهای مطلوب و متناسب با مبلمان شهری و ایجاد جاذبه های بصری در قالب اقداماتی نظیر برگزاری مسابقه انتخاب طرحهای برتر در طراحی پلها و ... و نهايتاً  افزايش سرعت ، ارتقاء كيفيت و افزايش كميت
 • جلب مشاركت مشاورين و پيمانكاران در فرآيند تصميم سازی براي پروژه ها و ايجاد عوامل انگيزشی نظیر تشویق و تنبیه
 • بهبود هماهنگي درون و برون سازماني در رفع معارضين تاسيساتي و ملكي و هماهنگي در خور توجه شهرداری مناطق
 • تلاش در جهت به تصویر کشیدن محیطهای کارگاهی به عنوان الگویی برای رعایت اصولی نظیر ایمنی در کار، کاهش ضایعات کارگاهی و اجتناب از دوباره کاریها و ...
 • ارزيابي ميزان مصرف منابع و سطح تاثير پروژه ها به منظور انتخاب پروژه ای كه در گره گشائی از مشكلات مهم شهروندان نقش بيشتری ايفا مي كند
 • نوسازی و بهينه سازی ناوگان عمليات آسفالت و استفاده از روشهای جدید نظیر آسفالت پلیمری و استاندارد سازی توان بخش خصوصی بويژه 17 كارخانه آسفالت طرف قرارداد
 • اصلاح روشها بعضاً به منظور حفظ تاسيسات شهری و كمترين آسيب به معارضين تاسيساتی
 • تامين بعضی از مواد اوليه مورد نياز از داخل کشور با انتقال و بومی سازی دانش فنی و نهايتاً صرفه جويی در منابع
 • ملحوظ داشتن انتظارات شهروندان با اعتقاد به ضرورت ارتباط معنادار با افکار عمومی شهر و نگاه جدی به پیشنهادات و توقعات مندرج در سامانه 137 و حتی الامکان بهبود روشهای مدیریتی بر اساس آراء استخراج شده از 1888 ( مرکز نظارت همگانی )


است.

چارت سازمانی

چارت سازمانی