مراسم بهره برداری از پروژه گذر موج 95/07/04

نورپردازی پروژه گذر موج (تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس) 95/06/09

تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس 95/04/09

تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس 95/04/01

تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس 95/01/22

بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تصفیه خانه و ابنیه تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) 94/11/21

تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس 94/09/18

تاج سد دریاچه خلیج فارس 93/10/15

بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از دریاچه شهدای خلیج فارس 93/05/12

سازه راس سد دریاچه شهدای خلیج فارس 93/01/24

بازدید دکتر قالیباف (شهردار تهران ) از تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس 92/12/26